Deel 8 Waar komt ziekte eigenlijk vandaan?

ZIEKTE IS EEN VLOEK VAN DE WET!
Het feit dat de Bijbel ziekte iedere keer een vloek noemt en geen zegen, bevestigd dat God wil dat jij gezond bent!

Deuteronomium 28 is het klassieke hoofdstuk over zegeningen en vloeken van de wet.
Deuteronomium 28:1-14 lezen we de zegeningen.
Deuteronomium 28:15-68 lezen we de vloeken.

Je zult enorm veel ziektes opgesomd zien staan in vers 15 t/m 68.
Het is zelfs zo dat Deuteronomium 28:61 en 62 zeggen dat allerlei ziekten en plagen, die in het boek van deze wet niet beschreven staan, op de Israëlieten zouden komen als vloek vanwege hun ongehoorzaamheid.
Let op! dat de Bijbel duidelijk maakt dat ziekte een vloek is.

HET IS GEEN ZEGEN DIE GOD ONS GEEFT OM ONS IETS TE LEREN,
zoals het moderne `christendom` heeft geleerd. Ziekte is een vloek van de wet! zoals we lezen in Galaten 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek de wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is iedereen, die aan het hout hangt.

ZIEKTE WORDT NOOIT DOOR GOD GEBRUIKT OM ONS TE ZEGENEN!
Het werd in het oude testament gebruikt als een vloek, maar Christus verloste ons van de vloek!

GOD IS NIET DEGENE DIE ONS ZIEK MAAKT!
Toch komt het nog veel voor dat mensen getuigen over hoe God ziekte toestond of veroorzaakte. Zodra ze die waarheid eenmaal hebben geaccepteerd, geloven zij dat ze de ziekte moeten accepteren en God toestaan om hen iets te leren, anders zijn zij in rebellie tegen God, dus veel mensen onderwerpen zich passief aan de ziekte.

MAAR WAT ZE NIET WETEN, IS DAT ZE ZICH IN WERKELIJKHEID ONDERWERPEN AAN DE DUIVEL!

Die de oorsprong van ziekte is. De Bijbel zegt van Jezus:
Jullie weten de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop, welken Johannes gepredikt heeft; Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem. Handelingen 10:37 en 38.

Satan komt altijd met de meest doortrapte misleidingen. Als hij christenen zover kan krijgen dat ze geloven dat zijn acties eigenlijk Gods acties zijn, dan zullen ze hem niet langer weder staan. Hij vermomt zich als een engel van het licht en wordt omarmd in plaats van hen tegen te houden.
En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel van het licht. 2 Korinthe 11:14.
In Jakobus 4:7 staat: Zo onderwerpt u dan God; weersta de duivel, en hij zal van u vluchten.
Het woord `weerstand` betekend: actief ergens tegen vechten.

JE KUNT NIET ACTIEF TEGEN DE DUIVEL VECHTEN ALS JE DENKT DAT HIJ GODS BOODSCHAPPER IS!

God gebruikt de duivel of ziekte niet om daar Zijn boodschappen mee af te geven. Satan komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen, maar Jezus komt om een overvloedig leven te geven!
Johannes 10:10 – De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

SATAN KOMT OM ONS ZIEK TE MAKEN; JEZUS KWAM OM ONS TE GENEZEN!

Ziekte is een vloek, en Jezus stierf om ons vrij te maken van die vloek!

GOD IS EEN GOEDE GOD! en de duivel is een slechte duivel.
Ziekte is slecht en GENEZING IS GOED!

HAAL DAT NOOIT DOOR ELKAAR!

Deze boodschap is van Andrew Wommack uit zijn boekje: God wil dat je gezond bent.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *