LEZEN! Religieuze mensen mogen hier niet over praten


Religieuze mensen mogen hier niet over praten.
De problemen met atheïsme EN georganiseerde religie.
Originele video hieronder.

Wat is dat ding dat religie heet?
Wat maken we ervan, wat doen we ermee, en wat doet het met ons?
Laten we dit eens grondig onderzoeken!

Wat is nu precies religie?
Het woordenboek zegt: religie is een geloofsleer, godsdienst. (Van Dale)

Religie is een bekende en huidige manier van leven, dus we weten wat het is.
Natuurlijk het klinkt helemaal geweldig, de communistische grondwet klinkt helemaal geweldig op papier, maar wat is het nu werkelijk?

Nu, in het begin, en het is opnieuw redelijk dat dingen op deze manier zouden beginnen.
Religie was eenvoudig gehoorzaamheid aan een goddelijke code.
Dat is: God geeft ons een heleboel instructies, gehoorzaamheid aan die instructies, dat is religie.

Wat is het doel van heel de zaak?
Nou, je weet dat je sterfelijk bent, wat gaat er daarna gebeuren? Maak je je bezorgd?
We waren niet bezorgd, maar ze maakte ons bezorgd. En toen maakte we ons plotseling zorgen over wat er na het leven zou zijn. Dus religie kwam langs en zei dat we je een goede plaats kunnen garanderen, in de hemel. Maar het duurde niet heel lang totdat we plotseling heel veel religies hadden die claimden dat zij de kaartjes hebben. En dat als je naar de hemel wilt, dat je hun regels moet volgen. Mijn punt is, het was gehoorzaamheid, je moet gehoorzamen.
Gehoorzaamheid zal je naar de hemel brengen.
Gehoorzaamheid in een hele realistische manier maakt begrip overbodig. Je hoeft niet te weten, je hoeft niet te begrijpen, doe gewoon wat je gezegd word en het komt goed.

Niet verrassend dat er daardoor veel mensen niet geïnspireerd waren. Toen werd het erger.
Het is niet alleen dat je niet hoeft te begrijpen, en dat je geen vragen hoeft te stellen die je niet mag stellen. Als je vragen stelt ben je opstandig. Je bent niet gehoorzaam.
Dus de eerste fase was, religie eiste gehoorzaamheid, de tweede fase was, religie eiste onwetendheid, eiste onwetendheid. Mensen die eerder briljant waren, intelligent, breed geïnformeerd, werden plotseling dom. Religie heeft de bevolking met stomheid geslagen.
Dus het was niet, dat het niet nodig was om vragen te stellen, maar een vraag is uit de boze.
Er is zoveel geschreven en er is zoveel gezegd over de reactie op dat soort ontmenselijking van de mens.

En er was het verzet tegen religie, antireligieus enz. En het argument was, dat je me niet gewoon kunt vertellen wat ik moet doen en zo mijn hersenen uitschakelen.
Er is een ander ding dat religie deed, wat vandaag erg belastend en ongezond word.
En dat is dat religie ons afhankelijk heeft gemaakt. Het eerste wat je geleerd wordt in religieuze opvoeding is dat je afhankelijk bent. Religie, alle religies werden uiteindelijk de boodschap van afhankelijkheid. Je bent hulpeloos, je kunt het leven niet zelf handelen, je moet afhankelijk zijn van God, alleen Hij kan je helpen enz. Afgezien van het in zonde geboren worden wat een theologisch concept is.
Maar alleen al dat je bedrijf niet zal slagen, je gezondheid je zal tegenhouden, je kunt zelfs het verkeer niet overleven, zonder de hulp van de hemel, dus je bent compleet afhankelijk.
Dat betekend dat wij behoeftig zijn, en als je in je behoefte wil voorzien, moet je veel bidden, moet je God gehoorzamen, stoppen met vragen stellen, en je weet wel allemaal wat je dan moet doen.

Dus nu hebben we drie problemen. Allereerst moeten we gehoorzaam zijn, ten tweede moeten we dom zijn en ten derde moeten we erkennen en voelen hoe afhankelijk wij zijn en hoe hulpeloos we zijn zonder God.

Alle drie de concepten zijn waar. We zijn afhankelijk van God, en ja, je moet Hem gehoorzamen, en als het op God aankomt zijn we allemaal dom.
Het is allemaal waar! Dus wat doen we om het op te lossen?
Hel lijkt alsof religie ons blijft vertellen over onze problemen maar komt niet tot een oplossing!

Naarmate we dichter bij de Messias komen word de wereld steeds goddelijker. Ondanks wat je in de krantenkoppen leest, de wereld word meer goddelijker. Maar dat word niet gemeld, dat haalt de krantenkoppen niet. Eén van de manieren waardoor de wereld steeds goddelijker wordt, we komen tot het besef dat het geen waar is dat ik God moet gehoorzamen, het is geen waar dat ik mijn welzijn moet opofferen, mijn verlangens, mijn eetlust aan Zijn wil. Het is niet waar, dat ik moet stoppen met denken en dom zijn. En het is ook niet eens waar dat ik behoeftig ben.
Dit is echt iets goddelijks en het is een redelijke nieuwe ontwikkeling en het is universeel.

De ontwikkeling is: Ik heb niet gevraagd om geboren te worden. De reden dat ik er niet om vroeg om geboren te worden is omdat ik het niet nodig heb. Als ik het nodig had zou ik er om vragen.
We vragen niet om geboren te worden want dat hoeven we niet. Is dat waar?
Waarom hebben we het nodig om geboren te worden? Waarom moet jij! Geboren worden?
Wat miste je voordat je werd geboren?
Als ik niet geboren hoef te worden en er niet om gevraagd hebt om geboren te worden, hoe kan ik behoeftig zijn? Ik kwam op deze wereld en had niks nodig! Inclusief leven, ik had het niet nodig.
Maar op de een of andere manier, zo snel als ik hier kwam wordt ik belast met allerlei behoeften.

Dus wat gebeurt er? Je groeit op, je wordt opgevoed met de boodschap: je moet.
De eerste boodschap, je moet de schoolbus halen. Je moet op tijd bij de schoolbus zijn, schiet op!
Waarom moet ik de schoolbus halen? Omdat je naar school moet. Waarom moet ik naar school?

Behalve het feit dat ik 6 jaar oud ben, wat bedoel je met, Ik moet? Ik ben totaal onbetrouwbaar, hoe kan ik verplichtingen en verantwoordelijkheid hebben? Wie zou mij vertrouwen? Ik moet de schoolbus halen?

Dus als een kind van 6 jaar wat slimmer is dan het gemiddelde kind, ik moet de schoolbus halen? Nee, jij moet me naar de bus brengen. Dus haast mij niet! Het is jouw last, niet die van mij, ik ben 6 jaar.

Maar de boodschap houd niet op, je moet goede cijfers halen, je moet voor alle testen slagen, je moet je huiswerk maken, je moet afstuderen, je moet de beste universiteit halen, je moet een baan vinden. En tegen die tijd op dit punt, zijn we klaar om te stoppen.

Ik wil geen baan, ik heb geen baan nodig. Wacht even, als je geen baan hebt wie gaat dan je rekeningen betalen, ik wil geen rekeningen betalen. Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden, en dat heb ik gedaan om de rekeningen te betalen? Je nodigt mij uit om te gaan eten en je geeft mij de rekening? IETS KLOPT HIER NIET!

Dus nu moet je belasting betalen, en de hypotheek, en je collegegeld van je kinderen.
Dus dit wordt erg lastig en om de een of andere reden werkte het vroeger wel.
Je zei tegen je kinderen dat ze op tijd op school moesten zijn en ze stonden midden in de nacht op.

Net zoals op de boerderij. Je moet de koe melken, oké, ik sta op en melk de koe.
Vandaag vertel je een kind dat hij de koe moet gaan melken, en het kind zegt: ik moet een koe melken? Ik heb er niet eens om gevraagd om geboren te worden, hoe kan het dan mijn werk zijn om koeien te melken?

Dus het word een beetje heftig en deprimerend, dus we denken laten we naar onze eerste therapie gaan. Want je weet dat dit een beetje heftig en deprimerend wordt. Je gaat naar therapie en raad eens wat je ontdekt hebt, je hebt behoeften waar je nog nooit aan gedacht had! Vergeet de belastingen. Wat ga je doen aan het feit dat je moeder je haat? Je moet dat oplossen. Hoe zit het met het feit dat je verwaarloosd bent toen je een baby was? Moet je teruggaan en opnieuw geboren worden? O nee! Ik had er niet eens om gevraagd om de eerste keer geboren te worden, laat staan dat ik het nog een keer moet doen.
Nu weet je dat je problemen hebt, waar je nog nooit aan gedacht had.

Oké, nu je hebt gezien dat dit niet heeft gewerkt, denk je laat ik naar religie gaan.
Misschien zal god mij troosten. Dus je gaat naar religie, weet je wat je daar vindt? Je denkt dat je behoeften zullen eindigen als je sterft, Nee! Je bent weg en je hebt daar ook behoefte.
Dus wat ga je daar aan doen? Op dit moment stoppen mensen gewoon. Er is geen hoop.
Ik weet het niet, ik kan me het niet voorstellen, het werkte voor duizenden jaren!
De boodschap dat je moet was overtuigend en effectief.
Je vertelde iemand wat ze moeten doen, ze deden het. De kinderen van vandaag begrijpen het niet, waarom? Waarom zou je het doen? En het kan zijn dat politiek een grote rol speelt.

Weet je als je onder een Tsaar leeft, raak je er erg aan gewend dat je doet wat je gezegd wordt.
Dus als de Tsaar zegt, je moet gehoorzamen, gehoorzaam je.
Als je leraar dat zegt, gehoorzaam je hem ook. Als je ouders zeggen dat je moet gehoorzamen, ben je in gehoorzaamheid, want dat zijn je ouders. Iedereen gehoorzaamt.

Vandaag een heel ander beeld. Als de president zegt: iedereen moet rennen om te gehoorzamen, dat is de grootste grap van vandaag!
Dus wie gehoorzaam je? Er is geen gehoorzaamheid meer in het dagelijkse leven.
Dus als religie langskomt en zegt je moet gehoorzamen, is dat een vreemde taal!
We weten niet eens wat dat woord betekend, hoe doe je dat?

Wanneer de Tsaar de leiding had, toen de keizer je vertelde wat je moest doen, wanneer de koning regeerde, je moest stom zijn. Wat voor goede wil wilde je doen, je zit vast.
Het Joodse leven, je leeft in een getto, je woont in een huis, waar ga je heen?
Was je vader een slager je werd een slager, je vader was een schoenenmaker je werd een schoenenmaker. Wat moet je weten? Je leven is smal en voorspelbaar.
Waar is het voor nodig om boeken te lezen?
Dus toen religie langs kwam om je de mond te snoeren, was het logisch, dat iedereen mij met stomheid geslagen had. Dus?
Maar het ergste was, de last! De last, je moet!
Het resultaat van deze gehoorzaamheid, verstomming en behoeftigheid. Het resultaat was, God is verdwaald in de religie.
We gehoorzamen God maar het maakt niet echt uit, wie we gehoorzamen uit gehoorzaamheid.
Het maakte me niet uit wie het mij vertelde om te doen, je zou zelfs in de war kunnen raken.
Dit gebod, komt dat van god of van de Tsaar? En het maakte niet uit want gehoorzamen moet je toch! Dus, wie gehoorzaam je?
We waren bijna vergeten dat we ook stom waren, dus stelden we niet teveel vragen, wie gehoorzamen we?
En de behoeftigheid? Niemand trok het in twijfel want waar het op neer komt is:
Ga naar de bus, ga naar school, haal je rapport, haal je diploma, ga naar een goede universiteit, krijg een goede baan, verdien veel geld, zo dat je de rekeningen kan betalen, en anders? Ga je dood!
Niemand wil dood. Dat was de motivatie.

Vandaag zeggen mensen, bedreig me niet, ik ga dat allemaal doen om niet dood te gaan?
Dat is belachelijk! Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden.
Dood is niet langer een bedreiging. En dat is behoorlijk schokkend.
En daarom was mevrouw Reagan die tegen de tieners van Amerika zei: “Zeg gewoon nee tegen drugs” En de tieners reageerder: “Huh? Waarom?”, “Nou, wel het zou je kunnen doden!”, “Ja dus?”
En de oudere generatie geloofde de tieners niet. Maar ze deden het. Ze zeiden: “Bedreig me niet met de dood, dat werkt niet meer”.

Dat is een goddelijke ontwikkeling! Geloof het of niet.
Want als we tot de waarheid komen, als we begrijpen waar God over gaat en waar de Thora (eerste vijf boeken van Mozes) over gaat, begrijpen we, het is geen religie!

Het is geen gehoorzaamheid, het is geen stompzinnigheid, en je hebt het niet nodig.
Je hebt het niet nodig!

Deze boodschap dat je behoeftig bent, is ongezond, is smerig, is wreed en het is geen waar!
En omdat het geen waar is vinden we het zo lastig. Vertel me niet wat ik moet doen.
Waarom zijn we zo allergisch, waarom zijn we zo allergisch voor regels en eisen en verwachtingen en verantwoordelijkheden.
Het is omdat een of ander gevoel in ons erkent dat het geen waar is! Het kan niet zo zijn, het kan niet zo zijn dat ik iets nodig heb, als ik er niet om vroeg om geboren te worden. Wat zou ik eventueel nodig kunnen hebben? Dus hier moet de psychologie haar denken verbeteren.

Als je naar de ziel van een mens kijkt zal je diepe onderdrukte onbeantwoorde liefdes vinden.
Behoeften drijven… NEE!
Als je naar de ziel van een mens kijkt dan zal je ontdekken dat de persoon niks nodig heeft.
De echte essentie van jou heeft niks nodig. Alle behoeften zijn van buiten af, ze worden opgelegd, ze zijn niet van jou, je hebt ze niet nodig. Je bent er mee belast, maar dat doet er niet toe, ze zijn niet van jou.

EEN VOORBEELD.
Ik moet eten. Ik bedoel niet dat je niet moet eten. Ja je moet eten, maar noem het niet mijn behoefte! Ik moet stoppen met eten. Ik heb het niet nodig om te eten, ik moet stoppen met eten!
Waarom kan ik dat niet, waarom kan ik dat niet?!
Nu om goed te leven en gezond te blijven moet je blijven eten, wie z`n rare idee was dat?
Als je jezelf ontworpen had, zou je jezelf dan zo ontwerpen? Elke 3 uur, stop waar je mee bezig bent, je moet tijd maken om te eten. Het is een belachelijk plan.

De helft van je leven moet je slapen. Wie heeft ons zo ontworpen?
Dus zeg niet `ik moet eten` ik heb dit niet nodig. Het is geen behoefte het is een handicap.
En een handicap heb ik nodig als een gat in mijn hoofd! Dus om te zeggen mensen moeten eten,
NEE! Mensen hebben nodig om mens te zijn!

Dus ik sprak eens met een jonge vrouw die leed aan anorexia. Ze had veel therapie gehad, het was onder controle, het was niet dat ze in gevaar was maar ze zei; ik vindt eten nog steeds onsmakelijk.
Dus ik zei, dat vind ik ook. Het is walgelijk, en het is een handicap, en het is vernederend.
De grootste hersenchirurg in de wereld, midden in een grote operatie, moet stoppen om wat gras te eten, een wortel, sla als een konijn! Hier is de Hersenchirurg van de eeuw en hij eet dezelfde dingen als een konijn eet?!
In feite zal het konijn het eerst opeten als de hersenchirurg het niet grijpt. Dus nu ben je in competitie met een konijn? Het is sowieso vernederend!
En zo ging ik maar door en door over wat de commissaris zegt over te veel eten enz.
Ze zegt: Jij ben erger dan ik! En het heeft haar genezen.
Iemand te vinden die erger is dan jou dat is een goede remedie.
Dus ik zei: Ik weet niet waarom God dit ons allemaal heeft aangedaan, het is zo vernederend, maar wat ga je er aan doen? Je hebt geen keus! Je slikt je trots in en je eet wat. Ze ging er mee akkoord.
Ja, je moet je trots inslikken.

Dus om te zeggen dit is een definitie van een mens, een mens moet eten! Dit is geen definitie van mij, ik hoef niet te eten. Maar ik ben ontworpen met een afhankelijkheid van voedsel.
Dus ik ben ontworpen met een behoefte aan slaap, ik moet zelfs ademen.
Het is zo duidelijk, en toch koste het ons vijfduizend jaar om tot dit besef te komen.
Ik heb het nodig? Ik heb het niet eens nodig om geboren te worden!
Dat is de echte essentie van mijn behoefte. In zekere zin hebben we niks nodig om geboren te worden, betekend dat je niet vrij bent om jezelf te zijn. Omdat als je niet zou eten en je zou niet slapen en je zou dat spul niet inademen, maar je hebt geen keus!

Dus laten we gaan kijken wat de Thora (eerste vijf boeken van Mozes) eigenlijk zegt, en als je het ziet is het zo duidelijk, het is zo simpel, zo eenvoudig, zo echt.
Wat zijn de eerste woorden van de Thora?

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1:1)
Je kunt het boek sluiten, dit is genoeg kennis. Je weet alles wat je nodig hebt om te weten.
Wat verteld dit je? In het begin, wat verteld, schiep God de wereld. voor dat jij er was.
Dus nu moet je de hypotheek betalen! Nee, ik niet! Ik niet!
Als God in het begin hemel en aarde schiep, HIJ! Heeft een behoefte. Omdat Hij de wereld schiep met een doel. Dus wie is behoeftig? De schepping of de Schepper?
Wie is er behoeftig, het schilderij of de schilder? Hoe is het schilderij verantwoordelijk voor zichzelf op te hangen. Nu moet het schilderij ergens hangen. De schilder hangt het schilderij op! De schilder is de maker! Maakt dat het allemaal niet veel logischer? Is dat niet de waarheid?
Herinner jij jezelf dat je smeekte om geboren te worden? Alsjeblieft, alsjeblieft ik wil zo graag hypotheken betalen! Ik wil ademen! Nee, dat hebben we niet gevraagd!
Op z`n best zouden we gaan voor de negen maanden zwangerschap. Het is een geweldige tijd.
Geen hypotheken, geen schoolbussen, het is een geweldige tijd.
En dan het herinneren van het trauma om geboren te worden.

Dus hier is het verhaal, Rosj Hasjana is de verjaardag van de schepping. Wie z`n verjaardag is het?
Goed dat is de dag dat Adam en Eva geschapen werden, en het is de verjaardag van de mensheid.
Heel erg bedankt, maar we hebben niet gevraagd om geboren te worden. Dus ik vier die verjaardag niet.

Zoals die jongen die zijn ouders aanklaagt omdat ze hem hebben laten geboren zijn zonder zijn toestemming. (Waargebeurd verhaal) Ze brachten deze zaak naar de rechtbank. Omdat de ouders beweerden dat ze geprobeerd hebben om zijn toestemming te vragen, maar ze konden hem niet vinden.

Het is de verjaardag van de schepping voor de Schepper! Is dat niet logischer?
God zegt ik schiep de wereld in zes dagen en rustte op de zevende. En daarom is de zevende dag speciaal. Daarom is de dag van de schepping speciaal! Voor Hem! Hij is de Schepper. Hij is de Koning van deze wereld, Hij is de Gene met een behoefte.
En wat heeft Hij nodig? Wel, wat zou God nodig hebben?
Hij is eeuwig, Hij is oneindig, Hij is perfect, Hij is almachtig. Wat heeft Hij nodig?
God hint, naar wat Hij nodig heeft. Als hij in het midden van de schepping zegt; het is niet goed voor de mens om alleen te zijn… (Genesis 2:18) En raad eens over wie Hij het had. Over Zichzelf!
Door te zeggen dat het niet goed is om alleen te zijn, Hij creëerde die behoefte in Zijn creaties.
Dat is! wat we bedoelen als we zeggen dat we naar Zijn evenbeeld zijn geschapen.
Hij wil niet alleen zijn en Hij creëerde ons met deze afkeer of deze niet-tevredenheid met eenzaamheid.

Je herinnerd het lied, piano man? Als je dat herinnerd ben je oud! 😉 (Billy Joël 1973) Er is een regel in dat lied, dat echt heel handig is, het is briljant: Ze delen een drankje dat ze eenzaamheid noemen, maar het is beter dan alleen te drinken! (Eenzaam te zijn). Onthoud je dat?

Als je alleen bent ga je naar een feestje, wat doe je daar? Je deelt je eenzaamheid!
Je ontmoet een ander persoon die eenzaam is, je zit daar en jullie zijn samen eenzaam.
Maar dan ga je naar huis. En als je thuis komt ontdek je dat je niet alleen eenzaam bent, je bent alleen! En dat kan je niet delen. Zelfs niet op een feestje, ook niet na een paar drankjes.
Je bent alleen! En om een bepaalde reden, mysterieuze reden, vinden we het niet leuk!
Dit is een heel diep mysterie om over na te denken, is het niet goed om alleen te zijn of is het heerlijk om alleen te zijn? We lijken niet tot een besluit te komen.
God zegt, het is niet goed om alleen te zijn. En toch hoor je mensen overal zeggen laat me met rust!
Je wilt alleen zijn, je wilt niet alleen zijn. Is het goed om alleen te zijn, of is het niet goed?
Als je perfect was, als je volledig afhankelijk was, zou het niet perfect zijn om alleen te zijn?
Als ik voor mijzelf kan zorgen wat bemoei jij dan met mijn leven, laat mij alleen!

Het lijkt de enige reden waarom wij hulp nodig hebben, gezelschap nodig hebben, vriendschap nodig hebben, huwelijk nodig hebben is omdat we niet almachtig zijn.
Ik weet niet hoe ik de was moet doen dus moet ik trouwen. En jij weet niet hoe je parallel moet parkeren dus moet jij trouwen. Dat is de reden waarom wij gaan trouwen.
Doe mijn was, ik parkeer de auto. Maar als ik parallel kan parkeren en de was doen, waarom zou ik je nodig hebben? Het zou inderdaad heel goed zijn om totaal onafhankelijk te zijn. Macho man.

God zegt, nee! Het is niet goed. Waarom? Er is geen reden. Alleen zijn is niet Goddelijk. Zelfs als je perfect bent. Dus God zegt, Ik ben perfect maar ik ben alleen, Ik vind het niet leuk.
Waarom? Nee, je snapt het niet. God vind het niet leuk. Waarom niet? Je hebt me niet gehoord, Ik vind het niet leuk. Niet omdat het een ander probleem voor mij maakt, Ik vind het niet leuk, Ik hou er niet van om gewoon Mezelf te zijn. Waarom, wat gaat er gebeuren? Er gaat niks gebeuren, Ik hou er niet van om alleen te zijn.
Met andere woorden, het is het ding zelf dat verwerpelijk is. Niet het gevolg, niet iets anders.
Het is! Niet acceptabel.

Dus God die absoluut perfect is, maar alleen, het Enige Wezen, zegt dit is niet goed.
Waarom zegt Hij dat? Zodat wij dat ook voelen. En daarom gaan wij trouwen.
Je wilt dat ik het samenvat? De reden dat je gaat trouwen is voor niks.
Als je voor iets trouwt, doe het niet, betaal iemand om je auto te parkeren of je was te doen, het is goedkoper! 😉 Ga niet voor iets trouwen, trouw voor niets want je bent al Perfect.

Wat doet dit voor ons? Ineens hebben we een nieuw beeld van alles.
IK HEB NIKS NODIG!
God de Schepper, Het Volmaakte Oneindige Wezen, heeft een behoefte.
En als Hij een behoefte heeft is het best geweldig, omdat Hij niet weet hoe Hij dingen gedeeltelijk moet doen. Alles aan Hem is oneindig, als Hij een behoefte heeft is het oneindig, het is eeuwig, Hij is het! En wat is Zijn behoefte? Om ons te hebben. Zodat Hij niet alleen is.

Dat! verklaard waarom we een vrije keuze hebben. Waarom gaf Hij ons een vrije keuze? Wetende dat wij het verknoeien. Wetende dat wij ons tegen Hem gaan keren, met onze vrije keuze.
Maar als we geen vrije keuze hebben is Hij nog steeds alleen! Als je met je kloon trouwt, ben je nog steeds alleen! Alleen om niet alleen te zijn moest Hij iemand anders maken dan Zichzelf.
Vrije keuze! Met het idee dat die ander meedoet en wij één worden. Dat is wat we bedoelen als we zeggen dat God één is. Dan bedoelen we niet dat er maar één God is, dat is Zijn probleem! `
Zijn wil is dat wij één worden, verenigd worden. Eén door inclusie en niet door uitsluiting.
Hij wil niet de enige zijn, Hij wil één zijn met ons! En omdat Hij ons gecreëerd heeft, naar Zijn beeld gevormd, willen wij ook niet alleen zijn, we willen verenigd, verbonden zijn met Hem, zodat we met elkaar één worden, niet door uitsluiting maar door insluiting.

Is het nu dan niet logisch dat Hij ons de Thora gaf? Als Hij degene is die behoefte heeft, als Hij de wereld gecreëerd heeft uit een Goddelijke behoefte, gaat Hij ons dan niet vertellen wat Hij nodig heeft? Hoe kunnen we ons anders bij Hem voegen, en één worden met Hem? Hij moet dat ons vertellen!
Wanneer mij grootvader me neerzet en zegt; 3300 jaar geleden kwam God naar de berg Sinaï en gaf ons Thora. Dan zeg ik: oh, wat? Duurde het zo lang? Hij wachtte 2000 jaar om ons te vertellen wat Hij nodig heeft? Maar goed nu weten we het! Dus wat is de Thora? Gods behoeften! God openbaard Zichzelf, daarom heet het openbaring op de berg Sinaï. God zegt: dit is wat Ik nodig heb, dit is hoe we één worden. En voor elk gebod geld, we hebben ze niet nodig, we hebben helemaal niks nodig.
Dit is zo bevrijdend! Ik ben niet behoeftig. Ik hoef niet te gehoorzamen, ik hoef niet dom te zijn, ik hoef helemaal niks! Ik hoef niet geboren te worden. Wat over blijft? Ik, zo vrij als een vogel!
Meer dan een vogel! Een vogel moet er vroeg bij zijn om de worm te pakken, Ik hoef dat niet!
Het is erg bevrijdend!

Aan de andere kant, als ik niks nodig heb wat doe ik hier dan? Dat is een zeer goede vraag!
Als ik dit niet nodig heb, waarom heb ik het? Ik heb niet gevraagd om geboren te worden, waarom ben ik dan hier? Dus de jongen zegt: mijn Vader het is zijn schuld! Ik ben geboren omdat hij mijn geboorte veroorzaakt heeft dus laat hem mijn rekeningen betalen!
Maar weet je wat de vader zegt? Wacht, wacht, wacht, ik heb ook niet gevraagd om geboren te worden! Ik kreeg het van mijn vader. En zijn vader zegt: hey, dat heb ik niet gedaan, ik hoef niet geboren te worden. Waar houd de box op? Bij God!
Gods heeft besloten dat ik hier moet zijn! Hij heeft mij nodig om hier te zijn.
Hij heeft mij nodig om te eten, ik weet niet waarom. Dus wat heb ik?
Voor mijzelf heb ik niks nodig, ik ben zo vrij als een vogel. En aan de andere kant, heb ik de mogelijkheid om de Schepper van heel de wereld te dienen. Wat een grote deal!
Geen druk en de grootste kans!

God zegt: vraag Me om jouw Koning te zijn, Ik wil jouw Koning zijn, maar als jij me niet wilt als jou Koning zal het niet werken.

Je weet om iets voor anderen te doen is zo veel mooier om het voor jezelf te doen. Elke moeder weet dit. Als de kinderen niet thuis zijn, waar kook je dan voor? Ineens is koken zo een last.
Koken voor iemand anders dat is logisch. Voor jezelf koken is een last, ik koop wel een kant en klare maaltijd, maar niet voor de kinderen!
Dus om iemand anders te dienen is zoveel leuker, zoveel meer inspirerend, en als het God is het zoveel dwingender. God is op jou aan het wachten! Hoelang hou jij het vol om nee te zeggen?
Je kan Hem niet volledig negeren. Dus wanneer mensen zeggen; ik heb Hem niet nodig, ik hoef niet religieus te zijn! Goed, eindelijk snap je het, je hoeft niet religieus te zijn!
God schiep de wereld met een enorm eeuwig plan. Je wilt helpen of niet! Niet vandaag? Wat dacht je van morgen? Ooit? Dat is wat we noemen; Hem dienen.
Het is een letterlijke uitdrukking, wij dienen Hem! omdat Hij de behoeftige Is. Wij hebben geen behoeften.
Dus wat ga je doen? Niks doen?
Dus als we Zijn behoeften horen. Zijn we opgelucht! O, goed, U hebt iets nodig, want ik weet niet wat ik hier aan het doen ben! Ik heb geen behoeften.
Dus God roept Abraham, en wat zegt Abraham? Hinani! Weet je wat hinani betekend? Ik ben werkeloos. Geef me werk! Zeg me dat U iets nodig hebt want ik weet niet wat ik hier doe.
Ik heb er niet om gevraagd! Ja zegt God, maar Ik heb om JOUW! gevraagd.
Oh, oké, wat heeft U nodig? Wat kan ik voor U doen?

Als je naar de westelijke muur gaat en je een briefje in de muur plakt, zeg dan tot God; heb me nodig! Ik hoop het! Anders hoor ik hier niet thuis! Dus wie is de behoeftige? Waar is er echt behoefte aan? Ik denk er nu zo over, God gaf ons de tien geboden en veertig dagen laten, maakten we een gouden Kalf. Waarom? Omdat we de behoefte voelden!
Mozes was verdwenen hij kwam niet terug. Hij moest op de veertigste dag terugkomen en de dag ging voorbij en hij was niet terug. En we hadden iets nodig. Dus weet je wat de zonde van het gouden kalf was? We besloten dat we nodig hadden!
God was net klaar met te vertellen wat Hij nodig had, we draaiden ons om en zeiden; wij hebben dat nodig! Dat is afgoderij! Het is niet het gouden kalf dat een afgod was, JIJ! Bent de afgod!
God heeft nodig omdat Hij de Enige Schepper is, Schepping heeft niks nodig!
Speel geen God!
Als je je behoeftig begint te voelen, word je een god. Dat is niet leuk en je zal er spijt van krijgen omdat God zijn zo moeilijk is. Het is een fulltime job. Je word behoeftig, je word zwak.
Je raakt uitgeput je word leeggezogen, je bent niet gemaakt om behoeftig te zijn.
Dus als je denkt behoeftig te zijn maak je jezelf gek! En dat is waarom uiteindelijk als we dichter bij komen gaan we overstag. Ik barst uit elkaar want ik heb nodig wat ik niet nodig heb.
Dat zal iedereen gek maken. Daarom is het gezondste wat we kunnen doen, om ons heen kijken en zien wie mij nodig heeft! Iemand heeft mij nodig! Omdat ik niks anders te doen heb hier. Dat is wat hinani betekend, hinani betekend: geef me alsjeblieft een job. Ik ben volledig beschikbaar, ik heb niks anders op mijn agenda, ik ben hier voor U. Dat heet God dienen!

RELIGIE IS ZELFBEDIENING GEWORDEN!
Wat zal het doen voor jou, zal het je naar de hemel brengen, zal het je naar de top van de hemel brengen, de hemel der hemelen, op de eerste rij doen zitten. Doe dit jezelf niet aan.

Toen God naar beneden kwam op de berg Sinaï, belaste Hij ons niet, Hij ontlaste Zichzelf!
Hij zei: dit is wat Ik van jou nodig heb, dit is waarom ik jou geschapen heb. Wees van Mij, sluit je bij Mij aan. Laten we één worden.
En dat is waarom de beschrijving van de perfecte tijd, wanneer de wereld zijn perfectie zal bereiken,
Wat is de beschrijving? Op die dag zal God één zijn. Wat is Hij vandaag? Alleen!
Een betekend verbonden. Verenigd met iemand. Als we op die dag God goed dienen zal God één zijn.
Dat is alles wat Hij wil. Hij wil gewoon niet de enige zijn. Hij wil één zijn.

EN DAT IS WAT ONS HUWELIJK ZOU MOETEN WORDEN!
Als je gaat trouwen zeg je eigenlijk dat je niks anders te doen hebt. Je trouwt als je niks anders te doen hebt. Je ontmoet iemand die ook niks anders te doen heeft. Dat is een match gemaakt in de hemel! Je bent allebei perfect en je wilt gewoon niet graag alleen zijn. Dus je gaat trouwen en je word één!

Dat is het mensen. Dat is de hele goddelijke waarheid.
God heeft ons veel meer nodig, dan wij Hem nodig hebben. En dat is de waarheid.
Dus het is geen gehoorzaamheid dat Hij wil, Hij wil eenheid. Hij wil Zijn wil niet verdoezelen, Hij wil bekend worden, begrepen worden en verzorgd worden.
Dus zodra Hij verteld wat Hij nodig heeft, verwacht Hij dat we medelevend zijn en zelfs enthousiast zijn. Om Hem te vergezellen in Zijn behoefte. Wat kan er groter zijn?
Dus stel je eens voor dat iedereen in de wereld wakker word en zegt: wat doe ik hier?
Ik heb dit niet nodig. Dat zou zo goed zijn, dat zou het begin zijn van perfectie.
Niet het einde van de geschiedenis maar het begin van alles. Nu kunnen we erg nuttig zijn.
Omdat ik niet nodig heb. Dus als ik nuttig voor jou kan zijn, dat is de grootste zegen voor mij!
Je doet mij een zegen door mij nodig te hebben. We zouden liever nodig zijn, dan behoeftig te zijn.
Dat is niet dom dat is verstandig. Het is veel beter nodig te zijn dan behoeftig te zijn.

Kom tot God met vreugde en zeg: we zijn eigenlijk opgegroeid! We hebben niks nodig, kunnen we iets voor U doen?

Iemand vroeg een rabbijn: is er niet iets wat ik voor God kan doen dat echt betekenisvol is?
En als hij een goede rabbijn was, zou hij zeggen, waarom maar één ding? Gods woord verteld ons wat de wil van God is. En dat zal het verlangen bevredigen dat Hem de wereld gemaakt heeft.
Negeer God niet, Hij is degene die de behoefte heeft, jij bent nodig! Het is een zegen.

DAT IS GEEN RELIGIE!
Dat is gewoon samenwerking! God deed Zijn uiterste best vanwege zijn behoefte, om je bij Hem te hebben. Wees bij Hem! Waar wacht je op? Heb je iets anders te doen? Nee!
Daarom is het dienen van God een vreugde! Je moet God niet alleen dienen, je dient God met een glimlach! Nee, dat is niet wat het zegt.
Het zegt: als je bezig bent om Hem te dienen, je hebt een reden om te glimlachen!
Als je bezig bent met het verzorgen van je behoeften, je bent terecht depressief!
Dus: maak een keuze!

Wil je Hem met een glimlach van dienst zijn, of voor je behoeften zorgen?

Nee! Niet echt een keuze!

Rabbi Manis Friedman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *