Namen van God

ELOHIM (Elohay) is de eerste Naam voor God die in de Bijbel gebruikt wordt, deze Naam wordt meer dan 2300 keer in het oud testament (verbond) gebruikt.
Elohim komt van het Hebreeuwse stamwoord dat sterkte of macht betekend.

Al mijn leven lang lees ik en bestudeer ik de Bijbel vanuit de S.V. = Statenvertaling.
Juist de S.V. omdat ik geloof en weet dat deze vertaling heel dicht bij de grondtekst blijft.
De Bijbel is geschreven in 2 hoofdtalen. 1- Hebreeuws 2- Grieks.
Het Hebreeuws word ook wel Gods taal genoemd. Omdat er voor het Hebreeuws geen taal geweest is.
Het Hebreeuws is de moedertaal van alle talen.

Maar wat nu zo vreemd is eigenlijk, is dat de S.V. de Namen van God NIET heeft opgetekend.
De Namen die we in de S.V. tegen komen zijn o.a. : God, Heere, Heere Zebaoth = De Heere der Heerscharen, Jezus = verlosser, Christus = Gezalfde, Messias = gezalfde, Immanuël = Met ons is God, Alpha en Omega = Begin en het einde.

MAAR GOD HEEFT NOG ZOVEEL MEER NAMEN!
En juist die betekenissen van de Namen van God laten zien wie God is, wat Zijn karakter is, en Wie Hij in wezen is!
Als je werkelijk = echt gaat ontdekken wie God is dan kan het niet anders dan dat je op je knieën valt en Hem aanbid!
En dat is ook wat Gods Woord ons leert!

Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood van het kruis. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. S.V. Filippenzen 2:6 t/m 11

Nu kan en mag je ontdekken wie Gods is, maar kies je ervoor om dat niet te doen, dan moet je straks ontdekken wie God is!
En in beide gevallen zal onze knieën zich buigen voor God!

We gaan nu kijken naar de namen van God vanuit de grondtaal, en we gaan het wezen van God ontdekken en gaan ontdekken dat God een ENIG God is! Deuteronomium 6:4.

Namen van God

Ontdek nu de Namen van de enige echte God!
Elohay Kedem
Elohay Mishpat
Elohay Selichot
Elohay Marom
Elohay Mikarov
Elohay Mauzi
Elohay Tehilati
Elohay Yishi
Elohim Kedoshim
Elohim Chaiyim
Elohay Elohim

El HaNe’eman
El HaGadol
El HaKadosh
El Yisraël
El HaShamayim
El De’ot
El Elyon
Immanu El
El Olam
El Echad
El Sjaddaj


YHVH Elohim
YHVH M`kadesh
YHVH Yireh
YHVH Nissi
YHVH Shalom
YHVH Tzidkaynu
YHVH O`saynu

Namen van God met uitleg
Jahweh
Jahweh-Zidkenu
Jahweh-M`kaddesh
Jahweh-Shammah
Jahweh-Shalom
Jahweh-Rofeh
Jahweh-Jereh
Jahweh-Nessi
Jahweh Rohi

De negenennegentig Bijbelse Namen van onze Heere Jezus Christus.
De negenennegentig Namen

Afgelopen tijd hebben we de Hebreeuwse Namen Van God en de Heere Jezus uitgebreid behandeld.
Maar God heeft zich geopenbaard als Vader (God), Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. (geest van Jezus)
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 1 Johannes 5:7

Wat zegt Gods Woord over de Heilige Geest?
Namen van de Heilige Geest (En let op! Als je goed leest is deze Heilige Geest de Geest van God, de Geest van Jezus en de Heilige Geest!) Ook dit laat ons weer onomstotelijk zien dat God een is!
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een ENIG HEERE!
Deuteronomium 6:4

Namen van de Heilige Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *