El Yisrael


Geeft God sterkte! Zijn hoogheid is over Israël, en Zijn sterkte in de bovenste wolken.O God! Gij zijt vreselijk uit Uw heiligdommen; de God Israëls, Die geeft de volkeren sterkte en krachten. Geloofd zij God! Psalm 68:35 en 36