Elohay Kedem


De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijft de vijand voor uw aangezicht, en zegt: Verdelg! Deuteronomium 33:27

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *