Jahweh-Jereh

JAHWEH – JEREH De Heer zal voorzien.


En Abraham noemde de naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden!
Genesis 22:14

Wat een heerlijk evangelie ontvouwd zich open in deze Naam van God!
God heeft voorzien in Zijn Eigen Zoon, de Heere Jezus Christus! En het offer van Izak de zoon van Abraham is daar een prachtig beeld van.
God had Abraham voorzien van een Ram, als plaatsvervanger voor Izak.
Zo heeft God voorzien in Zijn Zoon als plaatsvervanger voor jouw en mij, om de straf te dragen, de woede van God over ALLE ongehoorzaamheid.

Maar Hij is om onze (jouw en mijn) overtredingen verwond, om onze (jouw en mijn) ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons( jouw en mij) de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons (jouw en mijn) genezing geworden. Jesaja 53:5

De Heer zal (zekerheid) voorzien, De Heer heeft voorzien!

De Heer zal ook voorzien in jouw gezondheid, eten, drinken en kleding!
Dit om het eenvoudige feit dat door het geloof in de Heere Jezus Christus, God je Vader is!

Voorzien in gezondheid: O.a.: Exodus 15:26, Psalm 91,Psalm 103:3, Jesaja 53:5,
Mattheüs 8:17.
Voorzien in eten, drinken kleding: O.a.: Genesis 1:29, Psalm 107:9, Mattheüs 6:25 t/m 34, Lukas 9:16 en 17.
Voorzien in bescherming en veiligheid: O.a. Psalm 32:7, Psalm 46:2, Psalm 91, Romeinen 8:31, Filippenzen 4:13.

Gods Namen vertellen niet wat God doet, maar wie God is!
Zijn Namen laten Zijn wezen zien!
En door het geloof in Jezus Christus leeft God in ons en leven wij God!(Galaten 2:20)
Dan leven wij, wie God is! Amen!

Onze Vader heeft letterlijk in alles voor jouw en mij voorzien!
Lees het in Zijn Woord en ontvang het, door die waarheid eenvoudig te geloven!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *