Jahweh-M`kaddesh


En onderhoudt Mijn inzettingen, en doet dezelve; Ik ben de HEERE, Die u heiligt. Leviticus 20:8

MAAR WAT BETEKEND HEILIGEN NU?
Heiligen betekend `apart zetten` of `afzonderen`

God roept ons op om heilig te leven.
Want Ik ben de HEERE, Die u uit Egypteland doe optrekken, opdat Ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben. Leviticus 11:45

Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook jij zelf heilig in al je wandel; Daarom dat er geschreven is: wees heilig, want Ik ben heilig. 1Petrus 1:15 en 16

Gods norm van heiligheid is hoog, Gods eis is helemaal heilig te zijn!
Wij kunnen alleen aan die eis voldoen door het geloof in Jezus Christus! Hij heeft ons door Zijn offer geheel en al geheiligd!

In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied.
Hebreeën 10:10

Daarom is het God die ons geheiligd heeft, In en door Jezus Christus! En daarom de roep om ook heilig te leven!

Kijk niet naar jezelf, maar hef je ogen op naar God die je geheiligd heeft, En leef heilig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *