Jahweh Rohi


Een psalm van David. *De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij neder liggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, om Zijn Naam wil.
Al ging ik ook in een dal in de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij
U richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; U maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. Psalm 23

Jahweh betekend; Ik Ben Die Ik Ben.
Roni betekend; Vriend, Metgezel, naar de wei brengen, voeden.

De Ik Ben Die Ik Ben, is mijn Vriend, metgezel, die mij naar de wei brengt en mijn onderhoud, mij voedt.

*Psalm 23 begint met; De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Nu is dit helaas verkeerd vertaal vanuit de grondtekst (Hebreeuws).
Er hoort te staan; De Heer is mijn Herder, Hij ontbreekt niet.

Omdat de Herder niet ontbreekt, zal het zijn schapen aan niets ontbreken!
Alles wat we nodig hebben voor geest, ziel en lichaam, is voorzien in en door de Heere Jezus Christus! Wij kunnen overal bij omdat Hij onze Herder is!

We vinden dit terug door heel het Woord van God! Zowel in het oude Verbond de geschiedenis van het volk van God. Als onder de gelovigen in het Nieuwe Verbond.

In letterlijk alle omstandigheden van zeer klein tot heel groot is onze Herder aan onze zijde! Hij ontbreekt nooit!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *