Jahweh-Shalom


Jahweh Shalom, God is Vrede.
Toen bouwde Gideon aldaar de HEERE een altaar, en noemde het: De HEERE is vrede! het is nog tot op deze dag in Ofra der Abi-ezrieten. Richteren 6:24

Sjalom of shalom is een Hebreeuws woord dat vrede betekent. Het wordt uitgesproken als ‘sjalom’, met een lange ‘a’ en een korte ‘o’. Het woord kan zowel vrede aanduiden tussen twee grootheden, maar het kan ook de innerlijke vrede en de mentale balans van een individu aanduiden.

God is vrede! Hij is in volledige harmonie met Zichzelf.
Doordat Jezus alles (geest, ziel, lichaam) voor ons heeft volbracht aan het kruis, is er weer vrede mogelijk tussen God en ons.
Wij kunnen door het geloof in Jezus Christus in perfecte harmonie leven met God en onze medemens. In de vrede die alle verstand te boven gaat!

Verblijdt je in den Heere altijd; opnieuw zeg ik: Verblijdt je.
Jouw bescheidenheid is bij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
Weest in geen ding bezorgd; maar laat je begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jouw hart en je zinnen (gedachten) bewaren in Christus Jezus. Filippenzen 4:4 t/m 7

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *