Jahweh-Shammah


Jahweh – Shammah
Rondom achttien duizend; en de naam der stad zal van dien dag af zijn: De HEERE Is ALDAAR. Ezechiël 48:35

Want de HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem… 2Kronieken 16:9a

En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.
Mattheüs 28:20

God is ALTIJD aanwezig voor Zijn Kinderen!
Hij woont in ons hart.

De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere van de hemel en de aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en den adem, en alle dingen geeft; En heeft uit een bloede het ganse geslacht van DE MENSEN gemaakt, OM OP DE HELE AARDBODEM TE WONEN, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning. Handelingen 17:24 t/m 26

Maar Hij (Jezus) zei dit van de tempel, Zijn lichaam.
Johannes 2:21

Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want jij bent de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 2Korinthe 6:16

JOUW EN MIJN LICHAAM IS EEN TEMPEL VAN GOD!
En omdat God in deze tempel woont, is Hij altijd aanwezig!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *