Jahweh-Zidkenu

Jahweh – Zidkenu
God is onze gerechtigheid.

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.
Jeremia 23:5 en 6

God is onze rechtvaardigheid.
Jij en ik zijn gerechtvaardigd (staan rechtvaardig, recht voor God) door het offer van onze Heere Jezus Christus!
Al jouw en mijn zonden (ongehoorzaamheid) Heeft de Heere Jezus op Zich genomen waardoor wij door Hem zonder zonden voor God staan! God kijkt naar jouw en mij en ziet de Heere Jezus. Helemaal heilig en rein.
O.a. 1Korinthe 1:30 en Hebreeën 10:10

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *