Namen van de Heilige Geest


De Geest van God. Genesis 1:2
De Geest van gericht en uitdelging. Jesaja 4:4
De Geest van wijsheid en verstand. Jesaja 11:2
De Geest van raad en sterkte. Jesaja 11:2
De Geest van kennis en vreze voor de Heere. Jesaja 11:2
De Geest van de Heere. Jesaja 61:1
De Geest van de genade en de gebeden. Zacharia 12:10
De Geest van onze Vader. Mattheüs 10:20
De Heilige Geest. Lukas11:13
De Geest. Johannes 3:6
De Geest van de waarheid. Johannes 14:7
De Trooster. Johannes 16:7
De Geest van Jezus. Handelingen 16:7
De Geest van de Heiligheid. Romeinen1:4
De Geest van leven. Romeinen 8:2
De Geest van Christus. Romeinen 8:9
De Geest van het Zoonschap. Romeinen8:15
De Geest van de levende God. 2Korinthe 3:3
De Geest van het geloof. 2Korinthe 4:13
De Geest van Zijn Zoon. Galaten 4:6
De Heilige Geest van de belofte. Efeze 1:13
De Geest van de wijsheid. Efeze 1:17
Een Geest. Efeze 4:4
De eeuwige Geest. Hebreeën 9:14
De Geest van genade. Hebreeën 10:29
De Geest van Jezus Christus. Filippenzen 1:19
De Geest van heerlijkheid. 1Petrus 4:14

Heb jij het ook gelezen? De Vader en de Zoon hebben dezelfde Geest!
Hoe ontvangen wij de Heilige Geest?

De Heilige Geest komt over je met kracht. Handelingen 1:8
De Heilige Geest wordt uitgestort. Handelingen 2:17
Je ontvangt de Heilige Geest. Handelingen 10:47
De Heilige Geest valt op je. Handelingen 11:15
Je word gedoopt in de Heilige Geest. Handelingen 11:16
Je wordt verzegeld met de Heiligen Geest. Efeze 1:13
Je wordt vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5:18
Je wordt vernieuwd met de Heilige Geest. Titus 3:5
Je wordt gezalfd met de Heilige Geest. 1Johannes 2:27

We sluiten deze geweldige studie af met de symbolen van de Heilige Geest.

Vuur. Hij reinigt en heiligt ons. Mattheüs 3:11
Duif. Hij blijft op ons rusten en geeft ons vrede. Johannes 1:32
Wind. Hij brengt ons in beweging en geeft ons kracht. Johannes 3:8
Water. Hij verzadigt ons en geeft ons energie. Johannes 7:38 en 39
Adem. Hij blaast ons Goddelijk leven in. Johannes 20:22
Zalfolie. Hij geeft waardigheid en gezag. Handelingen 10:38

Jammer maar helaas! De studie over de Namen van God is tot een einde gekomen.
Ik hoop en bidt dat jij net als ik Gods grootheid mag zien en gaan leren aanbidden door het overdenken van de Namen van God. De Namen van God laten zo duidelijk zie wie God nu daadwerkelijk is! Gods Namen zijn niet gewoon Namen maar laten zien wie God in wezen is!

Prijst de Vader Prijst de Zoon, Prijst de Heilige Geest die in ons woont!
Opwekking 277

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *