Openbaring: De Bruid, het beest en Babylon.

Een zeer confronterende studie over Openbaring. De bruid, het beest en Babylon.

Een zeer confronterende boodschap over het ontstaan van het hedendaags christendom, en zijn heidense gebruiken.

Neem de tijd en moeite om deze studie met veel videomateriaal te bekijken en de boodschap te horen!

EN KIES WIE JIJ DIENT!

En nu, doe de vreemde goden weg, die in het midden van jullie zijn, en keer je hart tot den HEERE, den God van Israël.

Doch zo het kwaad is in je ogen den HEERE te dienen, kiest dan heden, wie je dienen zal; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; = een leven met de begeerlijkheden van deze wereld zonder Jezus;

maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! Jozua 24.

WIE DIEN JIJ?!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!