Psalm 91-jouw vaccinatie!

Waarom Corona (en andere ziektes) jouw niet hoeven te treffen!
Word waakzaam, wees waakzaam en blijf waakzaam!

De wereld van vandaag bouwt net als Noach in Genesis 7 een ark, maar doen NIET naar alles wat de Heere hun gebied. Sterker nog de wereld van vandaag en hun wetenschap houden met God en Zijn gebod geen rekening!

Weet jij dat je als opnieuw geboren gelovige al 2 keer gevaccineerd bent!

Vaccinatie 1. Vergeving door het bloed van de Heere Jezus Christus. (O.A. Hebreeën 9:22)
Vaccinatie 2. Genezing door het dragen van onze krankheden (ziekten) en smarten van de Heere Jezus Christus.
(O.A. Jesaja 53:4 en 1Petrus 2:24)

Maar deze vaccinaties zijn ALLEEN wettelijk en krachtig als je schuilt in de schuilplaats van de Allerhoogste.
Met andere woorden als je schuilt in God Zelf! (Psalm 91 / Hebreeën 4)

Om deze waarheid gefundeerd, gebouwd te zien op Gods Woord Zelf lees dan snel verder!
Psalm 91:1
Update 1 – Psalm 91
Psalm 91:2 en 3
Psalm 91:4 t/m 8
Psalm 91:9 t/m 13
Psalm 91:14 t/m 16