Psalm 91:1

Waarom Corona (en andere ziektes) jouw niet hoeven te treffen!
Word waakzaam, wees waakzaam en blijf waakzaam!

De wereld van vandaag bouwt net als Noach in Genesis 7 een ark, maar doen NIET naar alles wat de Heere hun gebied. Sterker nog de wereld van vandaag en hun wetenschap houden met God en Zijn gebod geen rekening!

We starten met een Bijbelstudie over Psalm 91. En we behandelen deze Psalm vers voor vers en plaatsen de waarheden uit deze Psalm in zijn context.
Ja, inderdaad, dit kan wel eens een hele studie worden maar ik verklap jouw alvast, diepzeeduiken in het Woord van God betekend dat je steeds dieper gaat en dat het steeds spannender word.
Dit komt door het feit dat Gods Woord een geheel is! Van Genesis t/m Openbaring.
Geïnspireerd door een Auteur, De God van Abram, Izaäk en Jakob!

Ik ben de God van Abraham, en de God van Izak, en de God van Jakob! God is niet een God van de doden, maar van de levenden. Mattheüs 22:32

Psalm 91 (Doe je gordels om, we gaan duiken!)

Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1

Meteen een vraag voor jouw en mij persoonlijk, ben jij, ben ik, in de schuilplaats van de Allerhoogste?

De grondtekst (Hebreeuws) zegt: De wonende, in de bescherming / in het verborgene van de allerhoogste.

Dan staat er letterlijk: Die woont! In de bescherming in het verborgene van de Allerhoogste.
Letterlijk: je woont in de Allerhoogste.

En dat schetst een scherp beeld. Je zit niet alleen (alsof je op visite bent, of schuilen voor een storm), nee, je woont er, je leeft er, je bent daar altijd, het is jouw vaste verblijfplaats. Je kent die schuilplaats, die schaduw, die bescherming, het verborgene van De Allerhoogste!

Maar voordat je in een huis gaat wonen, taxeer je het huis, en doe je een bouwkundig onderzoek.
Met andere woorden: wat is die schuilplaats en waar kan ik die vinden?

Het antwoord is eenvoudiger dan je zou denken! God Zelf is die Schuilplaats.
Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, en Uw rechterhand heeft mij ondersteund, en Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij, en mijn enkels hebben niet gewankeld. Psalm 18:26 en 37

U bent mij een Verberging; U behoedt (beschermt) mij voor benauwdheid; U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Psalm 32:7

God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden.
Psalm 46:2

U bent mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.
Psalm 119:114

De Naam van de HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daar heen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden. Spreuken 18:18
(Dan heb ik nu nog maar de duidelijkste teksten geplaatst, maar Gods Woord staat vol met het feit dat God Zelf jouw en mijn Schuilplaats is.)

En Spreuken 18:18 zegt het zo treffend; De Naam van de Heer is een sterke toren…
Ken de Namen van De Heer! De Namen van de Heer spreken over Zijn wezen, over wie Hij is.
De eerste Naam van God in het Oudtestamentische Hebreeuws is: `Elohim` (Genesis1:1)
Deze Naam Elohim betekend `De Machtige`
Klik voor de Namen van God en zijn betekenissen op onderstaande link:

Namen van God

…de rechtvaardige zal daar heen lopen. Spreuken 18:18b
Je bent rechtvaardig als je gerechtvaardigd bent en door het vertrouwen / geloof IN Jezus.
Dan loop je naar die Schuilplaats, sterke toren, God Zelf.

Alleen iemand die vertrouwd, gelooft in Jezus Christus loopt naar die Schuilplaats! Iemand die geen boodschap heeft aan Jezus heeft ook geen boodschap aan een schuilplaats, loopt niet naar zijn Schuilplaats

… en in een Hoog Vertrek gesteld worden.
En nu zijn we weer terug bij onze tekst. Het Hoog Vertrek is de Schuilplaats van de Allerhoogste, en daar wonen wij, door ons vertrouwen / geloof in Jezus Christus.

Een weetje: je vertrouwt / gelooft IN Jezus Christus, je woont IN God Zelf!

We gaan verder.
Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1b

LET OP! In de grondtekst staat het zo: in de schaduw van de Almachtige zal hij verblijven.
Het hele woord vernachten komen we NIET tegen in de grondtekst.
Je overnacht niet, het is GEEN logeer partij, maar je verblijft (woont) IN de Schaduw van de Almachtige.

We sluiten af.
Wat bedoeld Gods Woord met `in de schaduw`?

Het woord `schaduw` is een natuurbeeld dat hier als metafoor (beeldspraak) betekend, beschutting. Het is opvallend dat de woorden beschutting / schaduw, schuilplaats en toevlucht vaak verbonden zijn met Gods woonplaats. Zijn tent (Tabernakel) of Tempel.

Samenvatting:
Die (is de rechtvaardige) woont IN God, IN De bescherming van de Allerhoogste, verblijft (woont) IN de schaduw van de Almachtige.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *