Psalm 91:14 t/m 16

Waarom Corona (en andere ziektes) jouw niet hoeven te treffen!
Word waakzaam, wees waakzaam en blijf waakzaam! Deel 5 -Slot-

De wereld van vandaag bouwt net als Noach in Genesis 7 een ark, maar doen NIET naar alles wat de Heere hun gebied. Sterker nog de wereld van vandaag en hun wetenschap houden met God en Zijn gebod geen rekening!

We gaan verder met Psalm 91:14 daar staat:
Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. S.V.

De Hebreeuwse tekst (grondtaal) zegt het zo:
Zeker aan / naar Mij is hij toegewijd / hangt (aan) / verlangt in liefde daarom zal Ik hem uitredden ik zal hem onbereikbaar hoog stellen want hij kent mijn naam.

We plaatsen nu een goed lopende zuivere tekst.
Zeker hij is Mij toegewijd…
Zeker hij hangt Mij aan…
Zeker hij verlangt naar Mij in liefde daarom zal Ik hem uitredden Ik zal hem onbereikbaar hoog stellen want hij kent Mijn Naam.

Nu persoonlijk:
Zeker ik verlang in liefde naar Hem daarom zal Hij mij uitredden Hij zal mij onbereikbaar hoog stellen want ik ken Zijn Naam.

…verlang In liefde naar = hier word de mens beschreven die op de Heer vertrouwt, duidt zowel op liefde als toewijding ls op verlangen naar gemeenschap met God.

… Hij zal mij onbereikbaar hoog stellen want ik ken Zijn Naam. = Wie liefdevol en toegewijd de Heere aanhangt kent ook Zijn Naam en mag verzekerd zijn van Zijn belofte van uitredding en van een verhoging die voor de vijand onbereikbaar is.

… Want ik ken Zijn Naam = Het kennen van Gods (verbond) Naam JHWH duidt op een nauwe relatie met de Heere God, houd erkenning in van alles wat die naam inhoud en vormt de basis van het vertrouwen in Hem.

We gaan verder met Psalm 91:15 daar staat:
Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. S.V.

De Hebreeuwse tekst (grondtaal) zegt het zo:
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem antwoorden Ik ben bij hem in benauwdheid Ik zal hem bevrijden en Ik zal hem vereren.

Nu persoonlijk:
Ik zal Hem aanroepen en Hij zal mij antwoorden Hij zal bij mij zijn in benauwdheid Hij zal mij bevrijden en *Ik zal Hem vereren.

Wie Hem aanroept als Helper in nood heeft de stellige toezegging van zijn verhoring. God belooft aanwezig te zijn bij de gelovige in nood, Hij zal bevrijding en eer schenken.

*Dat God iemand vereerd, houd in dat Hij de gelovige met waardigheid bekleedt en hem een gezegend mens maakt.

We gaan verder met Psalm 91:16 daar staat:
Ik zal hem met langheid van dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. S.V.

De Hebreeuwse tekst (grondtaal) zegt het zo:
(Met) lengte van dagen zal Ik hem verzadigen en Ik zal Hem tonen / doen zien (in) mijn verlossing / heil.

Een goed lopende zuivere tekst:
Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen en Ik zal hem mijn verlossing doen zien.

Nu persoonlijk:
Met lengte van dagen zal God mijn verzadigen en zal Hij mij, mijn verlossing doen zien.

De Godspraak sluit af met de toezegging van een lang leven en de verzekering Zijn verlossing te zullen zien.

De drie genoemde aspecten van vertrouwen in God zijn: Hem liefdevol aanhangen, Zijn Naam kennen, Hem aanroepen.
De acht benoemde aspecten van Gods bescherming zijn: Uitredding, verhoging, verhoring, Zijn aanwezigheid, bevrijding, eer, lengte van dagen, verlossing / heil.

Als we JHWH liefde vol aanhangen, Zijn naam kennen, en Hem aanroepen, zijn wij zeker van de acht hierboven benoemde aspecten. Amen!

Psalm 91 samengevat:
Als je in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, hem liefdevol aanhangt, Zijn Naam kent dan
is de HEERE jouw Toevlucht en jouw Burg! jouw God, op Wie jij vertrouwt!
Dan leef je in Zijn Uitredding, verhoging, verhoring, Zijn aanwezigheid, bevrijding, eer, lengte van dagen, verlossing / heil. Amen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Einde studie Psalm 91

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *