Psalm 91:2 en 3

Waarom Corona (en andere ziektes) jouw niet hoeven te treffen!
Word waakzaam, wees waakzaam en blijf waakzaam!

De wereld van vandaag bouwt net als Noach in Genesis 7 een ark, maar doen NIET naar alles wat de Heere hun gebied. Sterker nog de wereld van vandaag en hun wetenschap houden met God en Zijn gebod geen rekening!

Vorige post hebben we gezien dat we wandelen, verblijven, wonen IN God.
In de update 1 hebben we dat gezien in een eenvoudige schets.
Een grote cirkel (God) en een punt in het midden van die cirkel (wij)
God is in ons en om ons heen! Met andere woorden, God is verweven in ons leven!

We gaan verder met Psalm 91:2
Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
Letterlijk vanuit het Hebreeuws staat het er zo:
Ik zal zeggen tot de HEERE (JHWH) mijn Schuilplaats en mijn (rots)vesting mijn God (Elohim) ik vertrouw op Hem.

Wat meteen opvalt is het begin van het vers: Ik zal tot de HEERE zeggen.
De Auteur van deze Psalm (onbekend) spreekt vanuit zijn hart tot de HEERE.
De Auteur spreekt dus vanuit zijn *persoonlijk kennen van de HEERE, hij spreekt de HEERE aan als `mijn schuilplaats`, mijn (rots)vesting, en ik vertrouw op Hem.

De HEERE staat hier met hoofletters geschreven en betekend JHWH.
JHWH verklaart het absolute wezen van God – de Bron van alles, zonder begin en zonder einde.

De S.V. vertaald Schuilplaats met het woord Toevlucht. In wezen hebben deze woorden dezelfde betekenissen, maar het woord Schuilplaats heeft een diepere betekenis.
We hebben in vers 1 gezien dat we niet `even` schuilen maar wonen in die schuilplaats.
Omdat die schuilplaats God Zelf is.

Ook zegt de Auteur; …en mijn (rots)vesting.
Een rost vesting wijst op een burcht gebouwd op een rots (berg).
Daarom vertaald de S.V. dat woord met Burg.

De studiebijbel zegt: Het is onjuist om het woord vesting op te vatten als een bouwwerk zoals veel vertalingen suggereren, de term duidt op een beschuttende plaats in / op rotsen, waar men zich kan verbergen voor de vijanden.

Ook wij kunnen ons verbergen IN God, en zijn wij veilig voor onze vijanden. (die vijanden worden verder in deze studie zichtbaar)

In Psalm 91:1 en 2 komen vier benamingen van God voor: Allerhoogste (Elyon), Almachtige, JHWH en Elohim die samen met vier metaforen (beeldspraak) van zekerheid op aansprekende wijze de Heere God beschrijven.

*(Het) Persoonlijk kennen van de HEERE.
Veel weten en kennis hebben over het Woord van God is goed en fijn.
Maar God wil dat je Hem persoonlijk kent. Dat je in Hem woont, dat Hij jouw Schuilplaats is.
Dan wandel je NU AL in Hem en door Hem en tot eer van Hem. Dit is niet iets voor in de toekomst, wanneer we letterlijk gaan wonen in het Vaderhuis. NU, vandaag mogen wij al wandelen in die Schuilplaats.
We lezen Psalm 91:3
Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
Letterlijk vanuit het Hebreeuws staat het er zo:
Want / zeker Hij, Hij zal u redden van / uit de valstrik van vogelvanger van pest van vernietigingen.

Wanneer je woont in God zal Hij je (zeker!) redden van de valstrik van de vogelvanger.
Het woord net / valstrik duidt op een klapnet waarin de volgelvanger lokaas legt, bij aanraking van het klapnet klapt het net dicht. Dit beeld van het klapnet is een uitdrukking van gevaar, vervolging en verraad. (Prediker 9:12 en Hosea 9:8)

Zal een vogel in de strik op de aarde vallen, als er geen strik voor hem is? Zal men de strik van de aardbodem oppakken, als men helemaal niet heeft gevangen? Amos 3:5
Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet, dat dezelve tegen zijn leven is. Spreuken 7:23

Voor verlossing uit dat klapnet zie Psalm 124:7 en 8 daar staat:
Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de Naam van de HEERE (JHWH), Die hemel en aarde gemaakt heeft.

…En van de zeer verderfelijke pestilentie / van pest van vernietiging.
Het woord pest duidt op verderf en plaag. Maar het kan ook opgevat worden als een woord van verderf. Dan denken we aan een toverwoord of vloek.

Zie onder andere Psalm 38:13 waar staat:
En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken; en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen, en zij overdenken de hele dag listen.

We hebben gezien dat:
God ons ZEKER zal redden van gevaar, vervolging, verraad, verderf, pandemiën en van woorden van verderf (vloeken, toverwoorden die over ons uitgesproken worden)

LET OP! Het enigste wat God van jouw en mij vraagt is om te wonen in Hem! Dan zal Hij je zeker redden! (Lees hierbij aandachtig Hebreeën 4)
Bij Halloween worden christen vervloekt. Weet wel dat deze vloeken jouw niet zullen beschadigen als je in God woont!
Opnieuw zien we hier ook het principe van gehoorzaamheid. God gebied jouw om in Hem te wonen.
Leef je in gehoorzaamheid en woon je in God, zal God je zeker redden en beschermen.
Maar leef je in ongehoorzaamheid en woon je niet in God, kan God je niet redden en geniet je Zijn bescherming niet!

Spiritual warfare zoals we die vandaag kennen vind zijn grond NIET in Gods Woord.
Ook de geestelijk wapenrusting (Efeze 6) is een beeld van je omkleden met Jezus Christus, dus het wonen in God. Je moet je omgorden met de waarheid, en Gods Woord spreken.
Waarom? Om stand te houden tegen de listige leugens van de boze! Daarom!
Niet om de boze te gaan bevechten! (Efeze 6:11 t/m 13)

De boze IS AL overwonnen, zijn Kop IS vermorzeld en in Jezus Christus die de boze overwonnen heeft, zijn wij AL meer dan overwinnaars! (Romeinen 8:37)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *