Psalm 91:9 t/m 13

Waarom Corona (en andere ziektes) jouw niet hoeven te treffen!
Word waakzaam, wees waakzaam en blijf waakzaam! Deel 4

De wereld van vandaag bouwt net als Noach in Genesis 7 een ark, maar doen NIET naar alles wat de Heere hun gebied. Sterker nog de wereld van vandaag en hun wetenschap houden met God en Zijn gebod geen rekening!

Jij hebt GEEN vaccin nodig tegen corona of welke ziekte dan ook, ALS jij schuilt IN de Allerhoogste!

We gaan verder met Psalm 91:9 en 10
Want Gij, HEERE! bent mijn Toevlucht! De Allerhoogste heb jij gesteld tot jouw Vertrek;
jou zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal jouw tent naderen. S.V.

In de grondtekst, Hebreeuws staat het zo:
Want U Heere, mijn schuilplaats! De Allerhoogste, stelde u (tot) uw woonplaats
Niet zal overkomen, aan u, kwaad en plaag / ziekte zal niet naderen tot / in uw tent.

We plaatsen nu een goed lopende tekst zuiver aan de grond (bron) tekst.
Want U Heere, bent mijn Schuilplaats! De Allerhoogste, stelde jij tot jouw woonplaats.
Jouw zal geen kwaad, plaag / ziekte overkomen, het zal niet tot jouw tent naderen.

WAT EEN GEWELDIGE KRACHTIGE WAARHEID WORD HIER OMSCHREVEN!

De Heere is onze schuilplaats! De Allerhoogste is onze woonplaats, wij wonen IN de Allerhoogste.
Waarom? Omdat wij de Allerhoogste tot onze Woonplaats hebben gesteld! Het is onze eigen keuze om te Wonen in de Allerhoogste! Dat zegt deze tekst!

Hoe gaan wij wonen in de Allerhoogste?
Dat hebben we uitgebreid gezien in de eerste studie over deze Psalm.

Dan komen we bij een heel krachtige waarheid!
Jou en mij zal GEEN kwaad, plaag / ziekte overkomen! Sterker nog, dat kwaad, die plaag / ziekte zal niet tot onze tent naderen!
Onze tent is niet de Allerhoogste, onze tent is een ander woord voor ons lichaam!
Dit gedeelte zegt ons dat wij zonder enige lichamelijke aandoening kunnen leven!

Sterker nog, stel die tent zou wel de Allerhoogste zijn, en wij Wonen in die tent, de Allerhoogste, zal nog steets dat kwaad, die plaag / ziekte ons niet naderen!
Dus deze waarheid staat rotsvast en is niet te beargumenteren!

We gaan verder: Psalm 91:11, 12 en 13
Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden. S.V.

In de grondtekst, Hebreeuws staat het zo:
Want Zijn engelen zal Hij gebieden over u om u te bewaren op al uw wegen. Op handen zullen zij u optillen / dragen opdat u zich niet zal stoten / verbrijzelen aan de steen uw voet. Op een leeuw en een slang zal u treden u zal vertrappen een jonge / taankleurige (geel bruine) leeuw en een slang.

We plaatsen nu een goed lopende tekst zuiver aan de grond (bron) tekst.
*Want Hij zal Zijn engelen van jou bevelen (gebieden), dat zij jouw bewaren in al jouw wegen. Zij zullen jouw op handen optillen (dragen) opdat jij jouw voet niet zal *stoten / verbrijzelen aan de steen. Een *Leeuw en een slang zal je vertrappen en vertreden.

*Want = zeker, echt gebied God Zijn engelen om ons te beschermen. Op onze levensweg.
Hierna volgt een beeld van wonderlijke zekerheid en gelovige overgave. De mens die door Gods engelen word behoed ontvangt bovennatuurlijke bescherming en kracht om gevaarlijke en sterke dieren te vertrappen

*Stoten = betekend meer dan oppervlakkig stoten of *struikelen, en duidt op een vorm van verwonding of verbrijzeling die tot de dood kan leiden.
*Struikelen is vaak een beeld van moeite en tegenspoed.

*Leeuw = Het woord leeuw is als parallel aan slang opgevat. En het woord slang heeft de betekenis draak of grote slang. Dat zijn beelden van machten die de gelovigen bedreigen maar die hen worden overwonnen.

Dit staat in context met O.A. Markus 16:17 en 18 waar staat:
En diegenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken,
Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken (zieken) zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Lukas 18:19 waar staat:
Ziet, Ik geef jou de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijanden; en geen ding zal jou enigszins beschadigen.

En Efeze 1:19 t/m 23
En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, DIE GELOVEN, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, Die Hij gewrocht / gewerkt heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter `hand` in de hemel;
Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, EN ALLE NAAM, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Diegene, Die alles in allen vervult.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *