Update – 1 Psalm 91

Aanvulling op de studie van Psalm 91
De grondtekst (Hebreeuws) zegt: De wonende, in de bescherming / in het verborgene van de allerhoogste.
Dan staat er letterlijk: Die woont! In de bescherming in het verborgene van de Allerhoogste.

Letterlijk: je woont in de Allerhoogste. Psalm 91:1

Want jij bent gestorven, en jouw leven is met Christus VERBORGEN in God.
Kolossenzen 3:3

Want zovelen als jullie in Christus gedoopt zijn, hebben jullie Christus AANGEDAAN. Galaten 3:27 en Romeinen 13:14
Als je een Jas aandoet, dan zit die jas om je heen, die jas geeft je warmte beschut je tegen de wind en houd je droog.

Maar U, HEERE! bent EEN SCHILD voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
Psalm 3:4 (Een schild is om je heen, denk aan de Romeinse slagorders, die tegen de aanval met vijandelijke pijlen letterlijk in een beschermende positie gingen zitten met de schilden om hun heen).
God is schild voor hen die bij Hem wonen. Een schild daar zit je achter, het houd de pijlen van de vijanden tegen, het dooft de vurige pijlen uit!
Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met hetwelk jij al de vurige pijlen van de bozen zult kunnen uitblussen. Efeze 6:16.
Hoe neem je het schild van het geloof aan?
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;.. Johannes 1:12. Door de Heere Jezus aan te nemen en Zijn Naam te geloven! Dus? Verborgen in God!

De breedte, lengte, diepte en hoogte! De volheid van God in jouw vervult!
Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onze Heere Jezus Christus,
Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
Opdat Hij jouw geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens; Opdat Christus door het geloof in jouw hart woont, en jij in de liefde geworteld en gegrond bent; Opdat jij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zijn, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jij VERVULT wordt tot al de volheid Gods. Efeze 3:14 t/m 19

Zo ben jij dan niet meer een vreemdeling en bijwoner, maar medeburger van de heiligen, en HUISGENOTEN van God; Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opgroeit tot een heiligen tempel in de Heere; Op Welken ook jij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
Efeze 2:19 t/m 22

Een huisgenoot woont in het zelfde huis! Wij zijn huisgenoten van God! Wij wonen in het huis van God, wij wonen in de schuilplaats! Psalm 91

Ik zal in vrede tezamen neerliggen en slapen; want U, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen. Psalm 4:9

Wij wonen bij God, en slapen dus ook bij God. Dus slapen wij in vrede!

We wonen in God, Hij is ons schild, we zijn dus veilig en beschermt!
We werken dit verder uit in de volgende updates van de studie over Psalm 91.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *