Religieuze leugens.

WAT ZIJN RELIGIEUZE LEUGENS?
Religieuze leugens zijn valse leerstellingen die lijken gebaseerd te zijn op het woord van God de Bijbel.

Deze leugens zijn soms bijna niet van de echte waarheid te onderscheiden. Daarom is het zo belangrijk om de leerstellingen en uitleg van Gods woord zelf te toetsen aan het woord de Bijbel.
Met opzet of niet, maar door een Bijbeltekst uit zijn kontekst te halen en te verdraaien kan je mensen alle leugens doen geloven die je maar wil dat ze geloven!
Nu er gaan heel veel leugens rond in het christelijke geloof, als het gaat over: genezing, financiën, het komen tot Jezus en ga zo maar door.

Daar gaat Steve McVey in zijn programma: ‘Christian Lies’ gedetialleerd op in.

Wil je op een leugen reageren, zet dan even het nummer van de leugen bij je reactie.
Zo is het eenvoudig voor ons om de leugen snel terug te vinden en op je reactie te reageren. B.H.D.

HET IS GOED OM DEZE RELIGIEUZE LEUGENS AAN HET LICHT TE BRENGEN!
kijkt maar eens op het gemakje rond en ontdek de waarheid van de Bijbel die je ook werkelijk vrijmaakt in jouw eigen wandel in genade.

Waar moet je beginnen als je eenmaal een lijst gemaakt hebt van alle leugens die elke zondag opnieuw verkondigd worden? Ik heb zelf zoveel van die leugens zolang onderwezen zegt Steve McVey

Het lijkt me goed om op de meest basale plek te beginnen. Dat is bij het onderwerp van de redding.

Religieuze leugen 1: Redding houdt in dat jij je leven aan Jezus Christus geeft
Religieuze leugen 2:‘Christenen zijn alleen maar zondaren die door genade gered zijn’.
Religieuze leugen 3: Toen jij een christen werd veranderde God jouw leven.
Religieuze leugen 4 is Christen worden betekent: Je zonden worden vergeven.
Religieuze leugen 5: Je zonden zijn onder het bloed van Jezus
Religieuze leugen 6: Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt.
Religieuze leugen 7: Het antwoord op een zwakke christelijke motivatie is dat je jezelf opnieuw aan Christus toewijdt.
Religieuze leugen 8: De Heilige Geest Overtuigt Ongelovigen Van Hun Zonden
Religieuze leugen 9: Sla ik over.

Religieuze leugen 10: Mensen die bang zijn voor de boodschap van onze wandel in genade komen met deze waarschuwing aanzetten: ‘Je kan te ver gaan met genade’
Religieuze Leugen 11 Genade is een heel belangrijke leer
Religieuze leugen 12: Genade kan tot een zorgeloze houding t.o.v. zonde leiden
Religieuze leugen 13: Onze grootste verantwoordelijkheid is dat we God dienen
Religieuze leugen 14 is dat je goed je best moet doen om God te behagen.
Religieuze leugen 15 is dat Christus de eerste plaats in jouw leven wil innemen.
Religieuze leugen 16 is dat God van jou verwacht dat jij je best doet.
Religieuze leugen 17 is dat God jou geven zal wat je nodig hebt.
Religieuze leugen 18 is dat je steeds meer als God zult worden naarmate je weerstand biedt tegen de zonde.
Religieuze leugen 19 is dat we ons toch wel aan bepaalde godsdienstige regels zullen moeten houden om een goed christen te kunnen zijn.
Religieuze leugen 20 is dat je de nieuwe natuur moet voeden en de oude natuur moet uithongeren.

Religieuze leugen 21 is dat we voortdurend God om vergeving voor onze zonden moeten vragen. In onze hedendaagse kerk wordt dit zo veelvuldig verkondigd. Toch is het niet de waarheid.
Religieuze Leugen 22 is dat als we zondigen we niet langer in gemeenschap met God zijn.
Religieuze leugen 23 is dat je hoort te leven volgens de leringen van de Bijbel.
Religieuze leugen 24 is dat je de verleidingen kan overwinnen door meer discipline toe te passen. Dat is absoluut niet waar.
Religieuze leugen 25 is dat je Gods volmaakte wil voor je leven moet ontdekken. Dat is niet waar.
Religieuze leugen 26 is Jouw problemen komen van de duivel.
Religieuze leugen 27 is dat het antwoord op de problemen van ons land is de terugkeer naar Gods wetten.
Religieuze leugen 28 is dat God teleurgesteld in jou is als jij verkeerd handelt.
Religieuze Leugen 29 is dat God je geen grotere last zal opleggen dan je dragen kan.
Religieuze Leugen 30 houdt in dat wetticisme alleen maar betrekking heeft op het geloof dat een christen door werken gered is.

Religieuze leugen 31 is dat je naar de kerk hoort te gaan. (Grapje over het ergens naar grijpen, wat ik niet kan vertalen)
Religieuze leugen 32 is de bewering dat onze gemeente de enige ware gemeente is.
Religieuze leugen 33 Sla ik over.
Religieuze leugen 34 is dat het christenleven draait om wat wij voor Christus doen.
Religieuze Leugen 35 is dat God je zal straffen als je gezondigd hebt.
Religieuze leugen 36 is dat het bezoeken van de samenkomst voorkomt dat je geestelijk koud wordt.
Religieuze leugen 37 is dat jij je zou moeten schamen als je zondigt.
Religieuze leugen 38 is de opvatting dat er gewone en heilige zaken in het leven zijn.
Religieuze leugen 39 is dat je de zonden die je begaat moet overdenken.
Religieuze leugen 40 is dat we een opwekking nodig hebben.

HOUD JE OOG OP JEZUS GERICHT!
Religieuze leugen 41 is dat we vrienden zouden moeten worden met ongelovigen om hen voor Christus te winnen.
Religieuze leugen 42 is dat jij ook jouw aandeel aan het christenleven moet bijdragen.
Religieuze leugen 43 is dat evangelisatie inhoudt dat we mensen ertoe bewegen om te bidden voor de vergeving van hun zonden.
Religieuze leugen 44 is dat Gods Geduld ook wel eens opraakt.
Religieuze leugen 45 is dat we een prijs zullen moeten betalen als we gebruikt willen worden door God.
Religieuze leugen 46 is dat we een hernieuwde zalving nodig hebben.
Religieuze leugen 47 is dat God ons zal zegenen omdat we Zijn geboden bewaren.
Religieuze leugen 48 is dat we ons zouden moeten uitspreken tegen de zonde.
Religieuze leugen 49 is dat berouw Gods goedheid ons leven binnenbrengt.
Religieuze leugen 50 is de waarschuwing dat we wel mogen oppassen dat mensen de genade niet gaan misbruiken.

Religieuze leugen 51 is dat genade en waarheid in evenwicht gehouden moet worden.
Religieuze leugen 52 is dat we bidden moeten om sterker te worden zodat God ons gebruiken kan.
Religieuze Leugen 53 is dat we ons altijd zouden moeten afvragen of onze daden wel goed of fout zijn. ‘Is het nu goed of fout om dit te doen?’
Religieuze leugen 54 Sla ik over
Religieuze leugen 55 is de stelling dat het een zonde is om depressief te zijn.
Religieuze leugen 56 is dat we ons moeten richten op het overwinnen van onze zonden.
Religieuze leugen 57 is dat we geen negatieve gedachten en gevoelens zouden mogen uitspreken tot God in ons gebed.
Religieuze leugen 58 is dat God je niet zal veroordelen als jij berouw toont om je zonden.
Religieuze leugen 59 is de bewering dat jouw zonden je steeds verder afbrengen van je hemelse Vader.
Religieuze leugen 60 is dat wij Jezus Heer van ons leven moeten maken.

Religieuze leugen 61 is dat ons geestelijk leven datgene zou zijn wat wij voor God doen.
Religieuze leugen 62 is dat we meer geloof nodig zouden hebben.
Religieuze leugen 63 is dat de Heilige Geest ons overtuigt van onze zonden.
Religieuze leugen 64 is dat je zonden je zouden kunnen diskwalificeren om door God gebruikt te worden.
Religieuze leugen 65 is dat we onszelf zouden moeten afvragen: Wat zou Jezus Doen?
Religieuze leugen 66 is dat we gezegend zullen worden wanneer we tienden geven.
Religieuze leugen 67 is dat we gered zouden zijn om te dienen.
Religieuze leugen 68 is dat we geestelijke kracht nodig zouden hebben.
Religieuze leugen 69 is dat we voor God zouden moeten werken.
Religieuze leugen 70 is dat we naar christelijke normen zouden moeten leven.

Religieuze leugen 71 klinkt als volgt: Hoe jij je gedraagt heeft zijn invloed op Gods gevoelens naar jou toe.
Religieuze leugen 72 Sla ik over.
Religieuze leugen 73 is de gedachte dat niemand volmaakt is.
Religieuze leugen 74 is dat je hart hopeloos slecht is.
Religieuze leugen 75 is dat jij je kerk of je voorganger nodig hebt als jouw geestelijke dekking.
Religieuze leugen 76 is dat je een verantwoordingspartner nodig zou hebben.
Religieuze leugen 77 is dat je beter je best zou moeten doen.
Religieuze leugen 78 is dat God jou de overwinning wil geven.
Religieuze leugen 79 is dat je groeit in heiligheid.
Religieuze leugen 80 is dat je meer zou moeten bidden om de Heer meer lief te hebben.

Religieuze Leugen 81 is dat als je Christus dient, dit je ook dichter bij God brengt.
Religieuze Leugen 82 is dat je een afvallige van God kan zijn.
Religieuze Leugen 83 houdt in dat we alleen wat onze positie betreft rechtvaardig zijn.
Religieuze Leugen 84 is dat God ons ziet door Jezus Christus.
Religieuze leugen 85 Sla ik over
Religieuze Leugen 86 is dat we Gods aanwezigheid in onze Gemeentelijke samenkomsten zouden moeten uitnodigen.
Religieuze Leugen 87 is dat we alles moeten doen wat Jezus zei.
Religieuze Leugen 88 is de gedachte dat we om te geloven positief moeten denken in elke situatie.
Religieuze leugen 89 is dat we Gods wet nodig zouden hebben om Gods gerechtigheid te begrijpen.
Religieuze leugen 90 is dat Christus ons kracht zou geven om de wet te kunnen houden.
Religieuze Leugen 91 is dat God het gebed van ongelovigen niet beantwoordt.
Religieuze leugen 92 is dat als jij anderen niet kan vergeven, dat God jou dan ook niet vergeeft.
Religieuze leugen 93 is dat je niks mag doen wat een ander ergert.
Religieuze Leugen 94 is dat God jou nodig heeft.
Religieuze Leugen 95 is de gedachten dat we God de vrijheid moeten geven.
Religieuze Leugen 96 is dat als je maar lang en hard genoeg bidt, dat je dan Gods plannen kan veranderen.
Religieuze leugen 97 sla ik over
Religieuze leugen 98 sla ik ook over
Religieuze Leugen 99 is dat het beter zou zijn om voor Christus op te branden dan dat je helemaal weg roest.
Religieuze leugen 100 is dat wij onze rekening bij God kort zouden moeten houden.
Religieuze Leugen 101 is dat de zondag de christelijke sabbat zou zijn.

4 reacties op Religieuze leugens.

 1. Willem Van Doezelaar schreef:

  Zoveel leesvoer, bedankt hiervoor. Ik hoop dat je veel inspiratie en zegen blijft krijgen om hiermee door te gaan.
  Heb ook een vraag.
  Is het nu zo dat de taak van een voorganger/dominee en oudsten in de gemeente mannen moeten zijn.

  • Nicky schreef:

   Beste Willem,

   Bedankt voor je reactie. De vraag die je stelt, is de altijd durende discussie binnen de kerken en gemeentes. Maar wat zegt Gods Woord hier nu over? Daar kom ik op terug. deze week kunt u mijn reactie tegemoet zien. Hartelijke groet en zegen, de site beheerder.

   • Nicky schreef:

    Beste Willem,

    Uitgaande van de rollen die de Bijbel beschrijft, komen we in de Bijbel het volgende daarover tegen:
    Oudsten zijn in de Bijbel altijd mannen geweest.

    Dat heeft al te maken met de verantwoordelijkheidsvolgorde die God heeft aangebracht: God spreekt Adam aan over de daad van Eva, vervolgens Eva. Adam is verantwoordelijk voor zichzelf, voor Eva en zijn gezin. Zo werd Mozes verantwoordelijk gehouden voor het volk Israël, etc.

    Een vrouw leeft altijd onder de ‘verantwoordelijkheidsparaplu’ van een man

    De man is eindverantwoordelijk in Gods ogen en wordt daar ook op aangesproken door Hem. De vrouw leeft en werkt onder de verantwoordelijkheid van een man. Dit is een belangrijke Bijbelse kern waar de rest van de functies hieronder genoemd op voortbouwen.

    Efeze 5: 23 Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd van de Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

    1 Timotheüs 3: 1-23 gaat het duidelijk over mannen als opziener/ diaken

 2. W.v.doezelaar schreef:

  Dank voor de uitleg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *