Genade is een heel belangrijke leer

Dat klinkt oppervlakkig als een compliment. Als je het als een belangrijke leer voorstelt is het in feite ronduit een leugen. Genade is namelijk niet een belangrijke leer. Genade is het wezen van het leven als christen.

Genade is het wezen van wie God voor ons is in Jezus Christus. Als we zeggen dat genade een heel belangrijke leer is, dan plaatsen we het als een leer op de lijst binnen een bepaalde categorie te midden van allerlei andere leringen.

Genade valt totaal niet in een lijst van dogmatische leringen te vangen. Genade is het fundament waarop elke mogelijke leer vanuit de Bijbel staat.

Als we zeggen dat genade een heel belangrijke leer is kunnen we ook wel verklaren dat ademen een belangrijk plaats inneemt in mijn leven. Ademen neemt in mijn leven geen belangrijke plaats in. Ademen is essentieel om te kunnen leven.

Zo is genade het DNA van onze geestelijke wandel. Genade is niet een belangrijke leer. Genade is Jezus Christus. Jezus Christus is genade.

Als we dus over genade spreken, dan spreken we dus over de wezenlijke essentie van het blijde nieuws.

Paulus beschrijft zijn bediening als volgt:
Handelingen 20: 24 Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan tot een eind mag brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie van de genade van God te betuigen.

Paulus zegt hier dat het evangelie het blijde nieuws van de genade van God is. Zoals je wellicht weet betekent het woord ‘evangelie’: ‘vrolijk, goed nieuws’.

Wat was het goede nieuws dat aan Paulus was toevertrouwd om dat aan zijn omstanders door te geven? Dat was het goede nieuws van de genade van God.

Genade is dus niet een belangrijke leer. Genade is de hartslag van het evangelie zelf. Wetticisme is het tegenovergestelde van het blijde nieuws. Wetticisme is het slechte nieuws.

Genade is de essentie van het blijde nieuws over Jezus Christus. Dus als genade als een belangrijke leer wordt voorgesteld moeten we dat helaas ontkennen. Nee! Dat is een leugen. Genade is het evangelie dat wijst op Jezus Christus.

Wanneer we eenmaal doorhebben dat genade niet zomaar een leer is maar dat het alles betreft, dan beseffen we dat genade Christus Jezus zelf is in Zijn liefde tot ons.

Dat is een waarheid die ons bevrijdt in onze eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *