Genade kan tot een zorgeloze houding t.o.v. zonde leiden

Dat is een leugen die veelvuldig wordt verkondigd in de hedendaagse kerk. Wettische gelovigen zijn nu eenmaal doodsbenauwd dat als je werkelijk de genade omarmt, je erop uit gaat om een leven van zonde te gaan leiden.

Die wettische gelovigen verwachten dat als je mensen vertelt dat al hun zonden vergeven zijn en dat ze nu verder onder de genade van God zijn, dat zo’n waarheid hen dan motiveert om een zondige levensstijl er op na te houden.

Die wettische gelovigen vragen zich af wat mensen dan nog kan motiveren tot een godvruchtig leven en wat hen van de zonde afhoudt als je alleen de genade verkondigt. Wat een onderschatting van Christus die ons leven is!

Gods genade is geen vrijbrief om te zondigen. Gods genade is de bekwaamheid in ons waardoor we juist in staat zijn om alles te doen en te zijn waartoe God ons geroepen heeft.

Genade zal je er niet toe brengen om te gaan zondigen. Integendeel! Het is de kracht, de bekwaamheid en de motivatie voor een godvruchtige levensstijl. Luister maar wat de Bijbel er zelf van zegt:

Titus 2:11-12 De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld [aioon] leven,

De Bijbel zegt dus dat de genade van God verschenen is om ons op te voeden. Waarin voedt de genade ons nu op? Dat is aan de ene kant in het nalaten van goddeloosheid, aan de andere kant voedt het ons op tot een verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven in deze huidige tijd.

Het hele idee dat genade een persoon ertoe zou brengen om niet te malen over de zonde is niet wat de Bijbel leert. Het is een leugen dat zijn fundamenten vindt in wettische angsten. Genade van God zal niemand ooit tot een levensstijl van zonde brengen. Gods genade geeft ons juist de energie en kracht om een godvruchtig leven te leiden.

Het idee dat genade iemand zorgeloos zou maken t.o.v. de zonde, of dat het zelfs tot zonde zou aanzetten, is zonder meer een leugen. De waarheid van de Bijbel is dit:
‘Gods genade is Christus zelf die in jou woont. Hij leeft Zijn leven in jou uit.’
Dat is zonder meer een levensstijl dat God de eer geeft en Hem verheerlijkt.

Wanneer we dit begrijpen en toepassen in ons eigen leven bevrijdt dat ons in onze wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *