Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt

Dat klinkt toch wel als de echte waarheid, nietwaar? Hoe vaak hebben we dit niet horen verklaren? Ik heb dit zelf ook heel vaak onderwezen. Het is echter niet waar.

Het belangrijkste in je leven is dat je God meer lief hebt. Dat is een leugen. Nee, de Bijbel zegt ons juist dat het belangrijkste in ons leven is dat we beseffen hoeveel God wel van ons houdt. We kunnen in feite niet eens echt God liefhebben zoals we dat wel zouden willen zolang we niet doorhebben hoeveel God wel van ons houdt.

Als we dus onderwijzen dat het belangrijkste in het leven is dat we God meer liefhebben, dan leggen we de ondraaglijke last op jou. Hoe vaak hebben we in ons leven niet gebeden: ‘Heer, help me om U meer lief te hebben! Alstublieft Heer, help me om U meer lief te hebben!’

We beseffen eigenlijk maar al te goed dat we de Heer helemaal niet uit onszelf zomaar lief kunnen hebben. Als we zeggen dat het belangrijkste in het leven is om God meer lief te hebben, dan putten we regelrecht uit de wet. Dat zal ik je bewijzen vanuit de Bijbel.

Mattheus 22:35-36 Een wetgeleerde, vroeg, om Hem [Jezus] te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet?
De vraag van deze wetgeleerde was specifiek. Hij informeerde naar het grote gebod in de wet. De Heer antwoordt hem dan ook in overeenstemming met zijn vraagstelling wat in de wet het grote gebod was.

Mattheus 22:37-38 Hij [Jezus] zei tot hem: Je zal de Here, je God, liefhebben met geheel je hart en met geheel je ziel en met geheel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod.
De vraag was dus wat er in de wet stond als het grote en voornaamste gebod. Jezus antwoordde vanuit die wet dat je God meer moet liefhebben, dat je Hem moet liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.

De Heer ging voor deze wetgeleerde terug naar zijn eigen referentiekader, de wet. Je ziet dus dat dit een wettisch onderwijs is. De waarheid van wetticisme is dat je God meer moet liefhebben. Het probleem is echter dat je vanuit jezelf God helemaal niet nog meer kan liefhebben.

De enige manier waardoor wij Hem meer kunnen liefhebben is door te weten hoeveel Hij van ons houdt.
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Laat me je aansporen om vrij te komen van deze leugen dat je God meer zou moeten liefhebben. Richt je in plaats daarvan op de liefde die je hemelse Vader voor jou heeft.

Naarmate jij groeit in het besef van die geweldige liefde die Vader voor jou heeft, zul je ontdekken dat Zijn liefde binnen in jou ontwaakt en steeds verder tot bloei komt. Het groeit en bloeit in jou en je zult ontdekken dat je Hem steeds meer lief zult hebben en dat Zijn liefde ook uitstraalt naar de mensen om je heen.
2 Korinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,

Het hele idee dat het belangrijkste in jouw leven is dat je God steeds meer zou liefhebben, klinkt oppervlakkig dan wel bijzonder goed, het is echter een wettische leugen.

De Bijbel zegt dat God ons liefheeft. Het draait allemaal om Zijn liefde voor ons. Als we ons richten op Zijn liefde voor ons, in plaats van onze liefde voor Hem, zullen we ontdekken dat het kennen van die liefde van God voor ons een waarheid is die ons vrijmaakt in onze eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *