houdt in dat we alleen wat onze positie betreft rechtvaardig zijn

Dit is de manier waarop sommige mensen het Bijbels onderwijs over onze rechtvaardigheid proberen uit te leggen. Ze vermengen op die manier het heldere onderwijs van de Bijbel met wat zij als hun eigen ervaring zien.

Ze kijken naar hun eigen leven en komen daarmee tot de conclusie dat ze niet rechtvaardig zijn. Ik handel, denk en voel helemaal niet als een rechtvaardige. Daarmee maken ze hun eigen ervaringen tot de hoogste gezagsbron. Dus is hun conclusie dat ze niet rechtvaardig zijn.

Ze weten zich blijkbaar geen raad met het duidelijke onderwijs van de Bijbel. Daar staat helder en duidelijk dat we rechtvaardig zijn.
Romeinen 3:24 We worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Ze weten dus niet hoe ze dit met hun eigen ervaringen kunnen rijmen.

Dit is de reden dat ze ergens in het uitvogelen van hun leer uitkwamen op het idee dat we wat onze positie betreft rechtvaardig zijn. Het is dus het idee dat we letterlijk dan wel niet rechtvaardig zijn, maar dat deze waarheid alleen positioneel waar is.

Nou, we behoren de uitleg van de Bijbel in alle eerlijkheid uit te voeren.
Romeinen 5:19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen rechtvaardigen worden.

Wie was die ene man die de oorzaak was dat wij zondaren werden? Dat was Adam! Was jij nou letterlijk een zondaar geworden door wat Adam deed? Of was je wellicht alleen maar wat je positie betrof een zondaar? Ik bedoel heel gewoon: Was jij letterlijk vanaf je geboorte een zondaar omdat je zo geboren bent of zag God je alleen maar op die manier?

Nou kijk, als die daad van Adam de oorzaak was waardoor wij letterlijk zondaren waren geworden, dan gaat dit vers in de consequentie nog verder:
Romeinen 5:19 Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen rechtvaardigen worden.
Wie is nu deze ene Man? Dat is Jezus! Door de daad van Adam was de mensheid zondaar geworden. Door de daad van Jezus zijn we rechtvaardig geworden.

Sommigen zullen nu aangeven dat de tijdsvorm in dit vers toekomstig is, want de velen zullen rechtvaardigen worden. Paulus spreekt toch over de velen nadat ze in de hemel zijn aangekomen? Nee, de Bijbelse leer is toch ook niet zo dat mensen pas zondaren worden nadat ze in de hel zijn aangekomen?

De werkelijkheid is dat het niet jouw uiteindelijke bestemming dat bepaald wie of wat je bent. Je geboorte bepaalt dat. Je bent in Adam letterlijk als zondaar geboren. Je bent in Christus letterlijk als rechtvaardige opnieuw geboren.

Het idee dat onze rechtvaardigheid enkel maar betrekking heeft op onze positie is dus een leugen, dat je ervan afhoudt om vanuit die volledige rechtvaardigheid te leven, waar je nu in geplaatst bent. Jij bent letterlijk rechtvaardig!

Als je die waarheid gelooft geeft dat je zo’n bevrijding in je eigen wandel in genade!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *