houdt in dat wetticisme alleen maar betrekking heeft op het geloof dat een christen door werken gered is

Zij die het wetticisme binnen de christenheid ontkennen proberen de aandacht soms te richten op de ongelovigen door te beweren dat de enige betekenis van wetticisme redding door werken is. Laat ik gelijk stellen dat wetticisme inderdaad kan wijzen op redding door werken.

Dat is inderdaad een vorm van wetticisme. De achterliggende gedachte is daarbij echter dat wetticisme geen probleem hoeft te zijn zodra iemand zich binnen de kerk bevindt. Dat is echter volslagen onjuist.

Paulus besteedde bijvoorbeeld de hele brief aan de gemeente van Galaten aan het probleem van wetticisme. Wetticisme is een systeem dat erop gericht is om geestelijke vooruitgang te boeken of om Gods zegeningen te ontvangen op grond van wat wij doen. Dat kan gebeuren als ongelovige door je redding te willen verdienen door hetgeen jijzelf doet. Het kan echter ook gebeuren als gelovige door geestelijke groei te willen bewerken door wat jij doet.

Galaten 3: 1-3 O, onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van jullie willen weten: Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof? Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?

Paulus spreekt hier overduidelijk over wetticisme in de gemeente. Hij stelt dat zij in het geloof begonnen zijn, maar dat ze nu ook vanuit dat geloof hun leven moeten leiden. ‘Hoe kunnen jullie dan zo dwaas zijn door nu niet meer te denken dat het uitsluitend van belang is wat Hij doet en alleen wat Hij doet?’

Ze doen nu net alsof het leven van hun inspanning afhangt. Nu is het niet langer genade, nee, het is alles werken geworden. Dan gaat Paulus zo verder:
Galaten 3: 10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek;

Laat me je dit vertellen: Wetticisme is een vloek. Het onderwijst je dat er iets is wat jij kan doen om vooruitgang te boeken in jouw wandel met God via je eigen gedrag. Het onderwijs dat wetticisme beperkt tot het feit dat een ongelovige een christen kan worden door zijn werken, dat onderwijs is een leugen. Het vertelt namelijk maar een deel van het verhaal.

Wetticisme is het proberen om geestelijke vooruitgang te boeken of dat nu voor of nadat we tot geloof zijn gekomen is. Als we de ware aard en natuur van wetticisme doorhebben doorgronden we het en zijn we er ook tegen bestand zodat we uitsluitend voort wandelingen in genade.

Dat is een waarheid die jou ook bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *