is dat als je Christus dient, dit je ook dichter bij God brengt

Dit idee leeft zo sterk in de wereld van de evangelische gemeenten! Men denkt dat als je Christus maar met meer toewijding en ijver dient, je vanzelf wel dichter tot Hem getrokken wordt. Dit is echter een leugen.

Ik zal nu zelfs met een bewering komen dat wel eens een behoorlijke schok kan opleveren. Door Hem te dienen kan je wel eens bij Christus weggetrokken worden. Christus dienen kan makkelijk in de plaats komen voor een intieme omgang met Christus.

Het idee dat Christus dienen gelijk ook betekent dat je dichter tot Hem getrokken wordt, is een leugen. In de eerste plaats is het onmogelijk om nog dichter bij iemand te komen als je al tot een eenheid verbonden bent met die persoon. Jij en ik zijn al innig verbonden met Jezus. Ik heb dat al in ander onderwijs uitvoerig besproken.

Laat me een gedeelte over die geschiedenis van Maria en Marta voorlezen uit de Bijbel. Jezus was bij hen thuis toen Marta stevig aan het poetsen, boenen en opruimen was, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat.

Hier komt het vers waar ik in het bijzonder aandacht voor vraag:
Lukas 10:40 Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen.
Hier heeft de King James vertaling in het Engels ‘distracted’.
(Het Griekse woord ‘perispao’ heeft ook letterlijk de betekenis van ‘afleiden’.)

Marta was dus afgeleid vanwege het vele dienen. Nu komt de vraag: Waarvan was Marta afgeleid? Om het nog wat meer toe te spitsen: Van wie was Marta afgeleid? Ze was natuurlijk van Jezus zelf afgeleid.

Nu de volgende vraag: Wat was de oorzaak dat Marta van Jezus afgeleid was? Het was het dienen van Jezus. Zoek het maar op in je eigen Bijbel! Lukas 10:40.
Lukas 10:40 Marta was echter afgeleid door het vele dienen.

Het idee dat de Heer dienen ervoor zorgt dat je dichter tot Hem getrokken wordt is een leugen die je opnieuw weer eens op die prestatiegerichte tredmolen plaatst. Natuurlijk wil de vijand maar wat graag dat je op allesbehalve Jezus gericht bent. Dus ook als het inhoudt dat je Jezus dient.

De werkelijkheid is dat wanneer we onze aandacht van Jezus africhten om ons te richten op onze dienst voor Jezus, dat is die dienst feitelijk niet eens meer echt een dienst van de Heer! Dat is de ironie van dit geheel. Wat we dan alleen nog doen zijn dode godsdienstige werken. Paulus noemt dat in korinthe hout, hooi en stro. Het heeft geen waarde voor de Heer.

De leer dat wanneer je Christus dient je hierdoor dichter tot Hem getrokken wordt, is dus niet waar. Als we zicht hebben op onze eenheid met Christus, waardoor we dus beseffen dat Hij ons Leven is, dan brengt dat de dienst van de Heer teweeg als een vanzelfsprekend gevolg. Dat komt voort uit onze altijddurende relatie die we met Hem hebben.

Richt je dus niet op de dienst voor de Heer. Richt je op de Heer zelf! Als jij je op Hem richt zal het dienen een natuurlijk gevolg zijn vanuit die intimiteit, die je met Hem deelt.

Dat is een waarheid waardoor jij in de vrijheid komt te staan in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *