is dat als jij anderen niet kan vergeven, dat God jou dan ook niet vergeeft.

Dit wordt op heel veel plaatsen onderwezen. Het veroorzaakt dan ook veel onrust onder gelovigen. Er is namelijk altijd wel een periode in het leven van elke gelovige dat hij of zij de ander niet vergeven kan.

Als je deze uitdrukking in zijn meest letterlijke betekenis toepast, dan betekent het dat er nog zonden in je leven zijn die nog niet vergeven zijn. Als er nog zonden in je leven zijn die nog niet vergeven zijn, dan neem ik aan dat wanneer je op dat moment komt te overlijden, je dus voor altijd van God gescheiden zou zijn. Dat is toch logisch?

Trouwens, deze uitspraak komt van Jezus. Dat is dan ook de reden waarom het zo vaak onderwezen wordt. Je vindt het aan het slot van het modelgebed.
Mattheus 6: 14-15 Als je de mensen hun overtredingen vergeeft, zal je hemelse Vader ook u vergeven; maar als je de mensen niet vergeeft, zal ook je Vader je overtredingen niet vergeven.

Jezus heeft deze woorden inderdaad uitgesproken, maar laat ik je er nog eens op wijzen dat we erop moeten letten wanneer Jezus dit uitsprak, tot wie Hij dit zei en wat Hij hiermee deed. Dat zijn zaken die je er altijd bij moet betrekken als je de Bijbel uitlegt.

Weet je nog dat we er al eerder over gesproken hebben dat niet alles wat Jezus zei op jou persoonlijk van toepassing is? Alles veranderde namelijk bij het kruis. Toen Christus stierf is het Oude Verbond verouderd en is het Nieuwe Verbond in werking getreden.

Toen Jezus hier zijn uitspraken deed was nog steeds het Oude Verbond rechtsgeldig. Zo zei Hij in die tijd bijvoorbeeld dat je moet vergeven om vergeving te ontvangen. Maar zodra Hij gestorven en opgestaan was is het Nieuwe Verbond van toepassing en zijn de zaken totaal veranderd.

Efeze 4: 32 Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus jullie vergeving geschonken heeft.
Hier staat overduidelijk dat God in Christus ons vergeving geschonken heeft. Dus niet dat Hij dat alsnog moet doen.
Colosse 2: 13 Ook jullie heeft Hij, dood zijnde voor jullie overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

Zie je hier het grote verschil? Voor het kruis gold de Bijbelse uitspraak dat je vergaf om vergeving te kunnen ontvangen. Na het kruis en opstanding zien we telkens in het Nieuwe Testament terugkomen dat we vergeven kunnen omdat we zelf vergeving ontvangen hebben.

Dus, het idee dat als jij andere mensen niet kan vergeven God jou dus ook niet zal vergeven is onderwijs uit het Oude Verbond. Waarom onderwees God dit dan? Dat deed Hij omdat Hij vaak de wet voorop zette om de mensen bewust te maken van hun zonden. Hierdoor baande Hij de weg, waardoor zij zich bij Zijn dood, graf en opstanding bewust zouden zijn dat ze Hem als Redder nodig hadden.

Het is dus onderwijs uit het Oude Verbond. Als we tegenwoordig aan mensen doorgeven dat als zij anderen niet vergeven God hen ook niet zal vergeven, dan liegen we. Dat is namelijk helemaal niet van toepassing onder het Nieuwe Verbond.

De waarheid is dat wij anderen vergeven omdat we vergeving hebben ontvangen. Dat is een waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *