is dat berouw Gods goedheid ons leven binnenbrengt

Als we berouw hebben komt Gods goedheid naar ons toe. Niets kan verder afstaan van de waarheid. Dat is zo Oud Testamentisch als ook maar enigszins mogelijk is.

Vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis is de waarheid nu volkomen het tegenovergestelde daarvan. Het is Gods goedheid die bij ons berouw uitwerkt.
Romeinen 2:4 Verachten jullie de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt?
Hier lezen we heel duidelijk dat Gods goedertierenheid, oftewel Gods genade, ons tot boetvaardigheid leidt. (Dat is een oud woord voor berouw.)

De criticasters op de boodschap van genade vragen nogal eens welke plaats de boodschap van berouw inneemt in onze verkondiging. Ik zal je aangeven welke plaats het inneemt. Het is het resultaat van Gods liefde en verbazingwekkende genade.

Wanneer we de onvoorwaardelijke liefde van God en Zijn oneindige genade ten opzichte van ons verstaan, dan ligt daarin voor ons de aanleiding om berouw te hebben. Wat is berouw? Berouw is slechts onze ommekeer tot in Gods gerechtigheid. Het is een 180 graden omkeer in ons denken.

De reden waarom zoveel mensen in de hedendaagse kerk worstelen met het hele idee van berouw en tevens de oorzaak waarom er zoveel over gepreekt en onderwezen wordt is omdat ze in zichzelf niet de bekwaamheid kunnen vinden om tot berouw te komen.

De reden waarom ze die bekwaamheid niet kunnen vinden is omdat ze een verkeerd en vaag idee hebben over de liefde en genade van God, die naar hen uitgaat. Zelfs berouw is een geschenk van God.
Handelingen 5:31 Hem [Christus] heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken.
Handelingen 11:18 Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering tot in het leven geschonken.

Dit geschenk van berouw wordt in en door ons tot uitdrukking gebracht naarmate we meer begrip krijgen voor de grote liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft. Dus het hele idee dat berouw leidt tot Gods goedheid in ons leven is puur een leugen. Het is volkomen het tegenovergestelde van wat waar is.

De waarheid van het Nieuwe Verbond is als volgt: Gods goedheid, Zijn genade voor jou, zal in jou het verlangen en de bekwaamheid stimuleren tot berouw. Dat is het goede nieuws dat jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *