is dat Christus ons kracht zou geven om de wet te kunnen houden

Sommige gelovigen denken dat wanneer Jezus in ons komt wonen dat we dan door Zijn leven in ons in staat zijn om de wet van God te houden, waar we eerst dus niet toe in staat waren. Om je eerlijk de waarheid te zeggen: Dat heb ikzelf ook een tijdlang geloofd en onderwezen, zelfs nog nadat ik de waarheid van wandel in genade begon te onderwijzen.

Ik zei destijds dat als Jezus door ons heen werkt Hij er wel voor zal zorgen dat we de wet van God zullen volbrengen zonder ons zelf op die wet te richten. Voor mij was dat best logisch totdat ik de Bijbel er verder op na ging lezen.

De Bijbel zegt dat jij en ik totaal niet in enige relatie tot de wet staan. Niet in positieve zin en ook niet in negatieve zin.
Romeinen 7: 4 Jullie zijn dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is,

Toen wij tot geloof in Jezus Christus kwamen zijn we in een eenheid met Hem gebracht. Daarmee hebben we volkomen onze relatie tot de wet verloren. (Mijn [Hein] Commentaar: Als heidenen hebben wij nooit in een relatie met de wet gestaan. In dit hoofdstuk worden Joodse gelovigen onder het Nieuwe Verbond aangesproken.)

Wij houden dus de wet niet. Maar wij breken ook de wet niet. We hebben namelijk geen enkele relatie tot die wet. Soms zeggen mensen wel eens dat het lijkt alsof ik tegen de wet van God ben. Nee, ik ben totaal niet tegen Gods wet.

Zoals ik al vaker gezegd heb, was de wet van God gegeven om de zonde te stimuleren.
Romeinen 5: 20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding zou toenemen;
Galaten 3:24 De wet is een tuchtmeester voor ons [Joden] geweest tot Christus,

Wanneer iemand tot Christus komt heeft hij die wet dus niet meer nodig. Daarom houden we het dus niet en breken we het dus ook niet. We hebben namelijk totaal geen enkele relatie met de wet.

Het idee dat Christus, als we op Hem vertrouwen, ons in staat zou stellen om de wet van God te volbrengen is dus een leugen. Dat zou namelijk betekenen dat we nog altijd in een relatie met die wet staan, en dat is niet het geval. Jij bent gestorven aan de wet en je bent één gemaakt samen met Christus.

Dat is een waarheid die jou bevrijdt in jouw wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *