is dat de Heilige Geest ons overtuigt van onze zonden

Dat is beslist niet waar! Denk eens goed na over deze stelling: De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonden!

Je komt deze overtuiging zo veelvuldig tegen. Het is wellicht één van de meest controversiële leugens die ik in deze serie bespreek. De Heilige Geest overtuigt ons niet van onze zonden. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat Jezus kwam om de zonde weg te doen door Zijn eigen offer. Dat heeft Hij dan ook gedaan!

Johannes 1:29 Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Dit zei Johannes de doper toen hij Jezus introduceerde. Jezus heeft onze zonden weggedaan! Met jouw zonden is definitief in zijn totaal afgerekend door het volbrachte werk op het kruis.

De Heilige Geest overtuigt jou niet van je zonden! Daar is namelijk mee afgerekend! Je zegt nu misschien dat ik veel te makkelijk met de zonde omga. Nee, dat is helemaal niet het geval! Ik spreek alleen maar na wat de Bijbel te zeggen heeft over de zonde. God heeft jouw zonde weggedaan door het offer van Christus!

Betekent dit nu dat we maar kunnen zondigen zonder dat de Heilige Geest ons overtuigt? Nee! Dat heb ik helemaal niet gezegd. De Heilige Geest overtuigt ons. Maar luister nu eens waar Hij ons van overtuigt.

Johannes 16:8-9 Als Hij de Heilige Geest] komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
We lezen nu even niet verder. Waar de Heilige Geest de ongelovigen dus van zal overtuigen is van hun ongeloof. Maar nu komen de christenen.

Johannes 16:10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en jullie Mij niet langer zien;
Hier staat dat de Heilige Geest overtuigt van gerechtigheid. Wie overtuigt Hij nou van gerechtigheid? Hij overtuigt de gelovige daarvan.

Als jij nu dus zondigt, wat is dan het resultaat? De Heilige Geest overtuigt jou er dan van dat je niet echt datgene leeft wat je in werkelijkheid bent. Hij overtuigt ons dus van onze gerechtigheid. Hij overtuigt ons ervan wie we werkelijk zijn in Jezus Christus.

De Heilige Geest wijst niet naar de zonde en roept dan niet: ‘Je moest je schamen! Hoe kon je dat nou doen?’. De Heilige Geest wijst ons op wie we zijn. De reden waarom je dan ook een innerlijk conflict ervaart als je zondigt komt voort uit het feit dat jij je niet gedraagt als wie je werkelijk bent.

Dat innerlijke conflict is de stem van de Heilige Geest die jou ervan overtuigt wie jij bent in Christus. Hierdoor sta je op uit de modder van een vleselijke wandel en ben je weer dat heilige rechtvaardige kind van God, die je werkelijk bent.

Het hele idee dat de Heilige Geest ons van onze zonden zou overtuigen deugt niet. God heeft namelijk onze zonden weggedaan door het offer van Jezus Christus. Waar de Heilige Geest ons volgens Johannes 16: 8 & 9 van overtuigt is de rechtvaardigheid die we bezitten in Jezus Christus.

Dat is de waarheid die jou bevrijdt en je in staat stelt om overwinnend te leven, waardoor je ook nee tegen de zonde zegt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *