is dat de zondag de christelijke sabbat zou zijn

Velen van ons zijn opgevoed met de gedachte dat de zondag de christelijke sabbat is. We horen op die dag dus te rusten omdat het de sabbatdag voor christenen is.

We weten allemaal wel dat voor de Jood de sabbat op zaterdag valt. Dat is namelijk de zevende dag van de week. Voor de christen is zondag echter de dag van de eredienst. Waarom houden we onze diensten op zondag? Volgens velen komt dat omdat de zondag de dag des Heeren zou zijn. Als de eerste dag van de week zien we die dag als de dag waarop Christus uit de doden opgewekt zou zijn.

Het idee dat zondag de christelijke sabbat zou zijn is niet waar. Het is in het geheel niet juist. Als je het Oude Testament in zou duiken om daar over de sabbat te lezen en als je dat dan vergelijkt met wat het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de Hebreeënbrief, dan zal je ontdekken dat de sabbat inderdaad een rust is. Sabbat betekent rust.

Voor een christen is sabbat echter helemaal geen dag, het is niet onze zondag of de zaterdag, of welke andere dag dan ook. Voor de christen is de sabbat een persoon genaamd Jezus Christus! De Bijbel spreekt erover dat we de sabbat ingaan.
Hebreeën 4:3 Wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn,
Hebreeën 4: 10-11 Wie tot Zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan.

Gelovigen gaan dus de sabbatrust binnen. Jezus is jouw sabbat. Dat is geen speciale dag in de week. Jezus Christus is de rust, onze sabbat, voor degene die gelooft. De suggestie dat de zondag de sabbat zou zijn is dus alleen maar een poging om Oud Testamentische regels binnen Nieuw Testamentisch leven in te brengen. Die twee zijn echter onverenigbaar.

Dus nee, al is zondag dan de dag des Heeren en ik ook eigenlijk helemaal geen bezwaar maak om een dag te rusten en dat het mij ook best wel gunstig lijkt om een dag te hebben waarop we ons speciaal op de Heer richten, die zaken staan er eigenlijk allemaal los van.

Wat ik wel wil aangeven is dat zondag als de christelijke sabbat voorstellen ronduit een leugen is omdat de christelijke sabbat niemand minder is dan Jezus Christus! Alleen Hij is onze sabbat.

Dat is een waarheid die jou in de vrijheid plaatst in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *