is dat evangelisatie inhoudt dat we mensen ertoe bewegen om te bidden voor de vergeving van hun zonden

Dit is de aanpak zoals ik jarenlang evangelisatie onderwezen heb en ook zoals ik dit zelf heb uitgevoerd.

Laat me heel duidelijk zijn. Dit is niet de betekenis van evangelisatie. In de Grote Opdracht zei de Heer dat we de wereld in moesten gaan en alle volkeren tot discipelen moesten maken.

Een christen worden heeft heel wat meer te betekenen dan dat je zonden vergeven zijn. Als we er op uit gaan en mensen daar brengen waar ze aan de Heer zullen vragen om vergeving van hun zonden, dan leiden we de mensen de verkeerde kant op omdat we dan niet het hele verhaal vertellen.

Ten eerste. Jezus Christus ging naar het kruis om af te rekenen met de zonde. Hij heeft op het kruis dus al helemaal afgerekend met de zonde. Evangelisatie is het verkondigen van het goede nieuws dat Christus het al helemaal gedaan heeft. Hijzelf verklaart dat dit werk volbracht is.

Evangelisatie is het blijde nieuws dat we nu alleen maar dat blijde nieuws hoeven te geloven. Het enige wat er dus overblijft is dat goede nieuws in geloof aannemen. Als we nu dan ook op Christus vertrouwen dan is het nu niet meer een zaak van vergeving van zonden, maar wat er daadwerkelijk plaatsvindt is dat Zijn leven in ons gaat werken.
Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Evangelisatie houdt dus niet in dat we met mensen het nieuws delen opdat ze zover komen dat we met hen kunnen bidden voor vergeving van zonden. Evangelisatie houdt in dat we het goede nieuws doorgeven dat Christus allang afgerekend heeft met hun zonden op het kruis. We stellen dus het goede nieuws voor om dat te geloven met het doel dat ze het leven, wat Christus is, als hun nieuwe leven mogen leren kennen.

Een persoon wordt echt radicaal veranderd doordat die Christus als zijn Leven leert kennen. We moeten goed doorhebben dat het evangelie goed nieuws betekent. Als we dan dus ook dat goede nieuws met anderen delen, dan vertellen we hen dat Christus wat de zonden betreft allang alles geregeld heeft. We worden nu uitgenodigd om dit ook te geloven en Zijn leven in ons aan te nemen om vanaf nu verder tot in alle eeuwigheid in eenheid met Hem te leven.

De reden dat er zoveel trieste christenen in de hedendaagse kerk rondlopen vindt zijn oorzaak in het feit dat ze denken dat hun zonden nog vergeven moeten worden. Nee, als we evangeliseren mogen we het hele pakket goed nieuws doorgeven. Laten we de mensen vertellen dat Christus gekomen is om hen Zijn leven te geven. Dat is namelijk de complete boodschap van genade.

Als we nu nog mensen gaan vertellen dat hun zonden vergeven moeten worden, dan vertellen we een leugen. We kunnen nu het heerlijke nieuws doorgeven dat Christus Zijn leven aan ons kwijt wil.

Dat is een waarheid die jou werkelijk bevrijdt in je eigen wandel in genade en die ook je luisteraars in de vrijheid zet om die wandel in genade ook te leren kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *