is dat God het gebed van ongelovigen niet beantwoordt

Het idee is dat het enige gebed dat God wel beantwoordt van een ongelovige het gebed is om wedergeboren te worden.

Vergis je nou niet. De Heer Jezus leren vertrouwen voor je redding is het allerbelangrijkste dat er in een mensenleven kan plaatsvinden. Maar laten we eens wat verder nadenken over de gedachte dat God het gebed van een ongelovige niet zou beantwoorden.

De werkelijkheid is namelijk zo dat God soms wel degelijk de gebeden van ongelovigen beantwoordt. Dat is namelijk een manier waarop Hij Zijn liefde en goedheid aan hen demonstreert.
Romeinen 2:4 De goedertierenheid van God leidt jullie tot boetvaardigheid.
Titus 3: 4-5 Toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Redder God verscheen, heeft Hij in overeenstemming met Zijn ontferming ons gered.

We kennen allemaal wel mensen die het getuigenis hadden dat ze zich in een behoorlijk lastig parket bevonden voordat ze in de Heer Jezus geloofden. Toen ze dan de Heer aanriepen met de vraag of Hij tussenbeide wilde komen om in hun noden te voorzien, of om hen te redden, of om nog iets anders te doen, dat God in Zijn goedertierenheid precies dat deed wat zij Hem gevraagd hadden.

Velen hebben daarop aangegeven dat ze de Heer hebben leren kennen omdat God op hun gebeden gereageerd had. Onze God is een genadige God. Als het hart van iemand op de Heer gericht is dan garandeert de Bijbel ons dat als we Hem zoeken, we Hem ook zullen vinden.

Soms weet een ongelovige niet direct hoe hij wel zou moeten bidden om Christus te leren kennen. Ze weten te weinig van het evangelie van hun redding. Ze weten echter dat er een God in de hemel moet zijn en Hem roepen ze aan voor Zijn genade en Zijn tussenkomst. Dat is dan ook wat God doet. Hij zal hen leiden waardoor ze steeds dichter bij Jezus komen totdat ze uiteindelijk Hem echt durven te vertrouwen.

Het idee dat God dus niet zal luisteren naar het gebed van een ongelovige is een leugen waardoor mensen vervreemd van God zullen blijven als ze Hem niet kennen. Als een ongelovige zou denken dat het enige waar God in geïnteresseerd is pas begint nadat ze het zondaarsgebed gebeden hebben, dan zullen ze in het geheel de Heer niet aanroepen.

Als we mensen echter de waarheid vertellen dat God echt om hen geeft en dat Hij van hen houdt, als ze dan om wat voor reden dan ook tot Hem roepen in het gebed, dan zal God Zijn liefde ook aan hen bewijzen. Het resultaat van Gods goedertierenheid zal dan ook zijn dat velen inderdaad Jezus Christus zullen leren kennen.

God beantwoordt vaak het gebed van ongelovigen simpel omdat Hij zo’n goed en genadig God is. Laten we de mensen dus niet langer die leugen aansmeren dat God niet luistert naar de gebeden van ongelovigen. Laten we vertellen hoeveel God van ons houdt en dat Hij op ons reageert in Zijn goedertierenheid als wij ons tot Hem wenden.

Ik geloof dat als we die genadevolle en liefhebbende God aan mensen voorstellen dan zullen we zien dat veel ongelovigen tot Hem aangetrokken zullen worden zodat ze tot Hem komen en hun vertrouwen op Jezus Christus stellen.

Dat is een waarheid die jou in de vrijheid plaatst in jouw eigen wandel in genade, waardoor je een krachtig getuigenis zult zijn voor het evangelie van Christus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *