is dat God je geen grotere last zal opleggen dan je dragen kan

Dit is een leugen die zo vaak herhaald is dat men zelfs denkt dat het in de Bijbel staat. De Bijbel leert ons nou juist precies het tegenovergestelde.

Er zullen er nu vast wel zijn die meteen de Bijbel openslaan.
1 Korinthe 10: 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.
Hier wil ik opmerken dat we een onderscheid moeten maken tussen een verzoeking tot zonde en een beproeving.

Als ik beweer dat het een leugen is wanneer mensen beweren dat God je geen grotere last te dragen zal geven dan die je aankunt, dan gaat het daar om moeilijkheden en problemen. God zal het echt niet toestaan dat we boven vermogen tot zonde verzocht zullen worden. Daar hebben we het nu echter totaal niet over.

Het punt is dat God het wel degelijk zal toestaan dat je in jouw leven meer problemen en moeilijkheden zult tegenkomen dan wat je aankan. Je vraagt je misschien af hoe dit waar kan zijn, maar de Bijbel is hier heel duidelijk over.

Opnieuw moet ik zeggen dat het simpele feit dat we een bepaald iets miljoenen keren in de kerk hebben gehoord nog niet wil zeggen dat het ook waar is.
2 korinthe 1: 8-9 Want wij willen jullie niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt.

Paulus zegt hier zelf dat hij bovenmate en boven vermogen een zware last te dragen heeft gehad. Ik wil dat we nu echt even inzoomen op die twee uitdrukkingen ‘bovenmate’ en ‘boven vermogen’. Het draait er hier om dat die last boven Paulus mogelijkheid lag om vol te houden.

Paulus zegt hier heel letterlijk dat hij een last te dragen had die bovenmate en boven zijn eigen vermogen om het te dragen lag. Dat wil dus zeggen dat God hier wel degelijk een last te dragen gaf die niet te dragen was.

Mochten we nog in verwarring zijn over wat Paulus hier nou eigenlijk wil zeggen gaat hij daar nog eens verder op door. Hij geeft aan dat hij zo aan het leven wanhoopte dat hij zichzelf naar de dood verwezen voelde. Het resultaat was dat hij niet op zichzelf vertrouwde, maar op God die doden opwekt.

Paulus stelt dus dat hij een bovenmate zware last had die hij zelf helemaal niet meer aankon. Dat was met het doel dat hij niet meer op zichzelf zou vertrouwen maar op God die doden opwekt.

De leugen is dat God je geen last zal opleggen die groter is dan jij aankan. De waarheid is dat God wel degelijk lasten zal opleggen die zwaarder zijn dan jij aankan opdat je aan het eind van je zelfvertrouwen zou komen en je zult beseffen dat waar jij die last niet kan dragen, Hij wel degelijk daartoe in staat is.

Als we ons vertrouwen op Hem stellen, draagt Hij ook onze last. Het is dus zonder meer een leugen dat God je niet meer te dragen zal geven dan je aankan. De Bijbelse waarheid is dat Jezus Christus onze kracht is.

Hij zal die last dragen. Dat is een waarheid die jouw bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *