is dat God je niet zal veroordelen als jij berouw toont om je zonden

Weet je, één van de sterkste beschuldigingen tegen ons die de wandel in genade verkondigen is dat we geen krachtdadig standpunt innemen over berouw. Ik weet niet meer hoe vaak men mij al gevraagd heeft welke plaats berouw in mijn prediking heeft.

Berouw vinden we terug in de liefde van God. Weet je, de prediking is helemaal omgekeerd als we zouden leren dat wanneer wij berouw van onze zonden zouden hebben God ons niet zal veroordelen. Voor ons als christenen bestaat er helemaal geen veroordeling.
Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Als we nu naar Johannes 8 gaan, dan vinden we daar het mooie voorbeeld van de vrouw die op overspel betrapt werd. Jullie kennen het verhaal wel hoe zij voor Jezus gebracht werd en hoe de Farizeeën, de wettische geestelijkheid van die tijd, wensten dat ze gestenigd zou worden. Je weet wat Jezus toen zei?
Johannes 8:7 Wie van jullie zonder zonde is, kan het eerst een steen naar haar werpen.

Eén voor één dropen ze allemaal weg totdat er niemand meer stond. Toen ze allemaal vertrokken waren keek Jezus haar aan en vroeg:
Johannes 8:10-11 Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand je veroordeeld? En zij zei: Niemand, Here. En Jezus zei: Ook Ik veroordeel je niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!.

Let hier nou eens goed op. Het allereerste waar de Heer mee begint is dat Hij haar niet veroordeelt. De reactie daarop was: ‘Ga heen, zondig van nu af niet meer!’

Het is hier dus wel overduidelijk dat het niet ons berouw is dat ons van veroordeling vrijstelt. Integendeel! Het is juist de afwezigheid van Gods veroordeling waarin we de kracht vinden en ons motiveert om berouw te hebben. Dat maakt dat ik afstand doe van mijn zonden.

Berouw veroorzaakt geen genade. Genade is de motor die berouw tot gevolg heeft. Het hele idee dat wanneer wij maar berouw zouden tonen God ons wellicht niet zou veroordelen, dat is precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel leert. Het is een wettische leugen.

De waarheid is dat God ons niet veroordeelt. Dat is ook de reden waarom we ons van onze zonden afwenden. Dat is de waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *