is dat God jou de overwinning wil geven

Nee! Dat is een leugen. God wil jou de overwinning niet geven.

Kan je dat jezelf al een beetje indenken waarom dit nu ook weer een leugen moet zijn? Dat God jou de overwinning wilt schenken?

Het is heel eenvoudig. De reden is omdat God jou allang de overwinning geschonken heeft. Wij bezitten die overwinning al.
1 Korinthe 15:57 God zij dank, die ons de overwinning heeft gegeven in onze Here Jezus Christus.

Jezus Christus is onze overwinning. Als we Hem dus bezitten, dan bezitten we ook al de overwinning. Wijzelf strijden niet voor de overwinning als christenen.
Efeze 6:12 Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Wij strijden niet om de overwinning. Wij strijden vanuit de overwinning. De overwinning is allang jouw deel in Jezus. De manier waarop wij die werkelijkheid nu ook als onze waarheid ervaren is doordat wij nu gewoon in geloof rusten in het volbrachte werk van Christus Jezus op het kruis.

Kolossenzen 2:15 Hij [Christus] heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
De overwinning is dus reeds volledig behaald op het kruis. Verder is er in de Bijbel geen enkele vraag meer over een nog eventueel verdere overwinning. De strijd is gestreden. De overwinning is behaald door Jezus zelf.

Om nu nog te zeggen dat God ons de overwinning wil geven, dat is puur een leugen. Het houdt simpel in dat je de overwinning nog niet bezit. In werkelijkheid bezit je het absoluut!

Dus in plaats van de leugen te geloven dat God ons de overwinning wilt geven, laten we rusten in het werk van Jezus en weten dat we in Hem de overwinning allang bezitten.
Romeinen 8:37 We zijn meer dan overwinnaars in Hem, die ons heeft liefgehad.

Dit is de waarheid die jou in de vrijheid stelt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *