is dat God jou geven zal wat je nodig hebt

Dat is opnieuw een leugen: God zal je geven wat je nodig hebt. Dat is niet waar. Daar ligt namelijk in opgesloten dat je nog niet bezit wat je nodig hebt. De Bijbel laat juist nadrukkelijk weten dat je allang alles wat je nodig hebt ook ontvangen hebt.

Efeze 1:3 Onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Dit gedeelte zegt heel nadrukkelijk dat we allang gezegend zijn met elke geestelijke zegen.

Je zult nu waarschijnlijk protesteren omdat het hier gaat over geestelijke zegeningen. Hoe zit het dan met de rest van ons leven? O nee, nee, nee! Maak nou niet de vergissing dat je denkt dat niet alles in je leven geestelijk is.

Jij hoort de Heer Jezus Christus toe. In Hem leef, beweeg en ben jij. Dat betekent dus dat elk onderdeel van jouw leven geestelijk is omdat Hij jou bezit en alles wat maar met jouw leven te maken heeft. We kunnen dus veilig terugkeren naar dit Bijbelgedeelte en daaruit concluderen dat de Heer jou dus alles gegeven heeft wat jij nodig hebt.

Het idee dat God jou alles geven wilt wat je nodig hebt klopt dus niet omdat Hij dat allang gedaan heeft.
2 Petrus 1:2-3 genade en vrede word u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;

Het gaat mij vooral om vers 3 waar Petrus stelt dat Christus ons alles wat tot leven en godsvrucht strekt al geschonken heeft door de kennis van Hem. De Bijbel zegt dus dat Hij ons alles wat we in dit leven nodig hebben reeds geschonken heeft.

Wil God jou nog iets geven wat je nodig hebt? Nee! Begrijp je het onderwijs van de Bijbel al? Hij heeft je namelijk allang gegeven wat je nodig hebt. Dit is belangrijk om te weten. Als je namelijk de leugen gelooft dat God je alsnog wil geven wat je nodig hebt, dan ga je er blijkbaar vanuit dat God je nog niet alles geschonken heeft.

De waarheid van de Bijbel is dat God je allang alles wat je nodig hebt in Christus Jezus geschonken heeft. Het enige dat ons nog te doen staat is om Hem te vertrouwen en in Hem te rusten.

Dat is een waarheid die jou werkelijk bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *