is dat God jou nodig heeft

Ik heb dat zo’n lange tijd onderwezen in mijn gemeente, waar ik als voorganger diende. Ik zei dan zoiets als ‘Jullie zijn de enige handen die Hij heeft, jullie zijn de enige voeten, je bent de enige mond van God hier op aarde.’

Op die manier manipuleerde ik de mensen om dat te gaan doen, of dat te gaan zeggen, of zelfs datgene te zijn waarvan ik vond dat de Bijbel leerde dat men zo moest zijn of handelen. Ik leerde bijvoorbeeld dat jij de enige mond van God bent. Hij heeft jou nodig om van Hem te getuigen, want als jij niet gaat evangeliseren, wie gaat het dan doen?

De waarheid is dat Jezus het toch wel glashelder gemaakt heeft dat God ons niet nodig heeft.
Zoals ze riepen in Lukas 19:38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!

Farizeeërs die daarop reageerden, zeiden: Meester, bestraf Uw discipelen. Lukas 19:39

Maar Jezus zei: En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Lukas 19:40

GOD HEEFT ONS NIET NODIG.

Psalm 50: 12 Indien Ik honger had, zou Ik het jullie niet zeggen, want Mij behoort de wereld en haar volheid.
God zou het echt niet vertellen als Hij honger had. Weet je waarom niet? Omdat wij mensen daar helemaal niets aan kunnen doen!

Handelingen 17:25 God laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
Alsof God nog iets nodig had! Nee! God heeft jou niet nodig. Dat is een leugen die in de kerk onderwezen wordt om je tot godsdienstige activiteit te manipuleren.

Het blijde nieuws van het evangelie is een stuk beter dan het idee dat God jou nodig zou hebben. God verlangt naar je. Dat is niet omdat Hij op zoek is naar een dienstknecht of een slaaf. Hij verlangt naar jou als Zijn kind.

God verlangt naar jou om Zijn liefde over jou heen uit te storten. Het idee dat God jou nodig heeft is dus een leugen dat je op een prestatiegerichte tredmolen zet. De waarheid is dat God naar jou verlangt omdat Hij van je houdt. Hij wil zo graag dat jij die liefde ook ontvangt.

Dat is een waarheid die jou bevrijdt om blij verder te leven in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *