is dat God ons zal zegenen omdat we Zijn geboden bewaren

Dit is een heersend wettisch onderwijs in de hele wereld. De waarheid is dat God ons niet zal zegenen omdat we Zijn geboden houden. God zegent ons omdat we in Jezus Christus geplaatst zijn en om geen enkele andere reden.

Wat genade tot genade maakt is dat het eenzijdig is. Als er iets zou bestaan wat jij moet doen om iets van God te ontvangen, dan is dat niet langer genade. Paulus geeft aan dat het één van beiden is: Of het is alles uit genade, of het is alles uit werken.
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Genade en werken. Die twee vallen niet te verbinden. Het hele idee dat God ons zou zegenen omdat wij Zijn geboden bewaren is dan dus ook het meest wettische wat je je maar kunt indenken. Die gedachte komt regelrecht uit het Oude Verbond, waar Mozes namens God zei:
Deuteronomium 30:9-10 Yahweh, jullie God, zal jullie in overvloed het goede schenken bij al het werk van jullie handen, in de vrucht van je schoot, in de vrucht van je vee, in de vrucht van je bodem, want Yahweh zal weer behagen in u hebben, jullie ten goede, zoals Hij behagen had in jullie vaderen, wanneer jullie naar de stem van Yahweh, jullie God, luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan; wanneer jullie je tot Yahweh, je God, bekeert met geheel je hart en met geheel je ziel.

Mozes moest in Exodus en Deuteronomium opschrijven dat als het volk bepaalde dingen niet deed God ziekten en de vloek over hen zou brengen. Dat is het verbond van de wet. Jij en ik leven echter onder het verbond van de genade. Nu is alles veranderd door Jezus Christus en door het volbrachte werk op het kruis.

Nu zegent God jou. Dat is een eenzijdige beslissing die Hij gemaakt heeft. God zegent je omdat Hij van je houdt en omdat je in Christus geplaatst bent. Dit is kenmerkend van wat God doet voor hen die in Christus zijn. Dat heeft totaal niets te maken met of je wel of niet de geboden houdt.

Dit soort onderwijs schrikt wettische denkers enorm af. Je schrikt je echt dood als je het niet gelooft omdat dan de angst de overhand krijgt, die uitroept: ‘Hoe kunnen we dan weten hoe we ons moeten gedragen?’ Ik garandeer je dat als je weet dat onze Vader ons eenzijdig zegent en ons liefheeft, niet vanwege ons maar vanwege Zijn liefde, dat die waarheid een verlangen in je uitwerkt om de geboden te houden en datgene te doen dat tot Zijn eer is.

Het onderwijs dat God ons zegent omdat we Zijn geboden bewaren is dus een leugen. God zegent ons omdat we ons in Christus Jezus bevonden en om geen enkele andere reden. Als we dat weten en geloven dat ontdekken we een verlangen om Zijn geboden te houden en Hem te verheerlijken in alles wat we doen.

Dat is een waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *