is dat God teleurgesteld in jou is als jij verkeerd handelt

Dat is één van de schuld en schande technieken die de vijand tegen ons hanteert om ons te laten rondwentelen in zelfveroordeling. Helaas wordt dit zelfs vaak in de kerk onderwezen en vanaf de kansel gepreekt.

Ik heb zelf heel wat jaren gepredikt dat we God niet teleur moeten stellen, doe die dingen die Hij van je verwacht, Leef naar de standaard die Hij van je eist opdat God in jou niet teleurgesteld wordt.

De waarheid van de Bijbel is dat het onmogelijk voor jou is om God teleur te stellen. Je kan God niet eens teleurstellen. Het idee dat God in jou teleurgesteld zou zijn als jij de mist ingaat is puur een leugen. Het is niet alleen een leugen, maar het is simpel onmogelijk.

Denk eens een ogenblik na over het hele idee van teleurstelling. Teleurstelling is het resultaat van een onvervulde verwachting. Teleurgesteld zijn houdt in dat iemand een bepaalde uitslag verwacht, terwijl het in feite toch anders uitpakt.

Het hele idee dat God teleurgesteld zou kunnen zijn betekent feitelijk dat God niet alles weet. De waarheid is echter dat God alles al van te voren weet. Wat zou in vredesnaam God nou nog kunnen teleurstellen?

Iemand zal zeggen dat God teleurgesteld is als we zondigen. Ja? Werkelijk? Als we teleurstelling zien als een niet vervulde verwachting wil ik je eraan herinneren dat Jezus al jouw zonden zich toe-eigende op de het kruis. Hij zag helder en duidelijk elke zonde die je ooit zou begaan. Hij wist echt precies wat jij zou doen. God weet dus echt alles wat jij zult gaan doen in je leven.

Wij kunnen dan wel teleurgesteld zijn in onszelf, maar God is niet teleurgesteld in ons. Wist je trouwens dat God helemaal niets van jou verwacht? God beseft namelijk dat jij helemaal niet in staat bent om iets in je eigen kracht tot stand te brengen.
1 Korinthe 1:29 Geen vlees zou roemen voor God.

Het vlees is die eigen wilskracht. Het is krachtige eigen drive. Dat is nou precies datgene wat ons ertoe drijft om te proberen tot eer van God te leven. Het is het leven vanuit onze eigen reserves. God verwacht daar nou echt helemaal niets van.
Johannes 15:5 Zonder Mij kunnen jullie niets doen.

Het hele idee dat God teleurgesteld zou zijn als jij iets verkeerds doet, dat is zo onbijbels en zo’n leugen. Je Vader vindt voortdurend Zijn vreugde in jou. Begrijp me nu niet verkeerd. Als ik zeg dat God niet teleurgesteld is in jou als jij iets verkeerds doet betekent dat niet dat Hij het wel goed vindt als jij zondigt.

Ik wil echt niet het idee wekken dat onze zonden ons helemaal niet raken. Het is echter niet God die ons straft vanwege onze zonden, het zijn onze zonden die ons straffen vanwege onze zonden. Het zijn de consequenties van onze eigen keuzes. Maar we stellen God beslist niet teleur.

Hij houdt van je en Hij is helemaal gek op je. Als we dat beseffen hebben we helemaal geen zin om slechte dingen te doen. We willen dan op zo’n manier leven die Hem te allen tijde eert.

God is teleurgesteld als jij kwaad doet? Nee, dat is een leugen. De Bijbel leert dat jij in Christus bent. Hij is degene van wie de Bijbel zegt:
Mattheüs 3:17 Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Dat is een waarheid die je bevrijdt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *