is dat God van jou verwacht dat jij je best doet

Dit is zeker niet waar. Het is wel het geloof dat veel gelovigen in wettische kerken bezitten. De verwachting die God van jou heeft is beslist niet dat jij je best zou doen. Ons best doen zal namelijk nooit voldoende kunnen zijn en dat zal ons daardoor gevangen blijven houden.

Ik kan je verzekeren dat ikzelf dit leven vele jaren geleid heb. Ik dacht dat als ik maar mijn best zou doen en het dan nog iets harder zou proberen en daarbij God zou vragen om mijn pogingen te zegenen, ik wel tot een overwinnend geloofsleven zou komen.

God verwacht helemaal niet van jou dat jij je best doet. De waarheid is dat God van ons verwacht dat wij wel door zouden hebben dat wijzelf helemaal niets kunnen. Jezus zelf sprak daar duidelijk over in de gelijkenis van de wijnstok en haar takken.

Johannes 15:4-5 Blijf in Mij, gelijk Ik in jullie. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo kunnen jullie dat ook niet, indien jullie in Mij niet blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunnen jullie niets doen.

Jezus zei heel helder en duidelijk dat wij los van Hem helemaal niets kunnen. De waarheid is dus dat wij wel ons best kunnen doen, maar dat dit allerbeste van ons helemaal niets te betekenen heeft.

Het antwoord is niet dat wij ons best moeten doen. Het antwoord is dat wij erkennen dat ons allerbeste niet goed genoeg is. Geeft dat verwachtingspatroon dus op dat jij voor de Heer iets tot stand kunt brengen en zeg: ‘Heer, U bent mijn leven en ik verlang ernaar dat u Uw bekwaamheden, Uw kwaliteiten, Uw leven, Uw kracht en Uw karakter door mij heen tot uitdrukking brengt.’

Als Jezus Christus Zijn leven door jou heen werkt, dan word je beter dan jouw allerbest. Jouw allerbest is namelijk een zielige vertoning vergeleken met Zijn leven. Als Hij Zijn leven door jou heen werkt ervaar je Zijn allerbest. Dat is Zijn leven.

Het onderwijs dat God van ons zou verwachten dat wij ons best doen is dus ronduit een leugen. God verwacht van ons dat wij beseffen dat wij zonder Hem niets kunnen. Hij verwacht dat wij nu in volkomen afhankelijkheid aan Hem ons leven leiden, zodat Hij alles werkt.

Dat is de waarheid die jou bevrijdt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *