is dat Gods Geduld ook wel eens opraakt

Dit soort onderwijs gebruikt men meestal om mensen tot bekering te brengen, zodat ze hun gedrag definitief veranderen.

God verliest Zijn geduld. Misschien denk je dat het mensen motiveert om te veranderen, maar zo werkt het niet. De waarheid is dat het geduld van God nooit opraakt. Hoe zou het geduld van God nou ooit kunnen opraken terwijl God in de persoon van Jezus Christus de zonde volledig heeft opgeslokt?

Het geduld van God raakt op? Nee! God zelf is geduld.
Romeinen 2:4 Verachten jullie de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid?

Ik moet denken aan Jona, de profeet uit het Oude Testament. Weet je nog hoe God hem riep om naar Ninevé te gaan om dat volk daar tot bekering op te roepen? Jona wilde eigenlijk helemaal niet gaan. Toen hij uiteindelijk toch naar Ninevé vertrok en daar de boodschap bracht kwam dat volk daar tot bekering,

Jona werd toen boos. Weet je waarom Jona boos werd? Toen de Heer daar zelf naar vroeg toen antwoordde Jona:
Jona 4:2 Ik wist, dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad.
Jona had niet anders verwacht omdat God altijd al lankmoedig was. Dat wil zeggen dat een kenmerk van God ‘geduld’ is.

Het hele idee dat God zijn geduld dus zou verliezen als je zondigt of dat er een tijd komt dat Zijn geduld opraakt, dat is een kenmerkend godsdienstig onderwijs dat er op uit is om het gedrag van mensen hiermee te manipuleren. Het werkelijke effect dat dit soort onderwijs oplevert is dat het ons vervreemdt van God.

Dankzij het volbrachte werk van Christus op het kruis zal God nooit ongeduldig worden met jou. God heeft in Christus alle zonde tot Zijn eigendom gemaakt.
2 korinthe 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Als we eenmaal doorhebben dat Gods geduld nooit zal opraken en dat Hij lankmoedig is en vol van genade dan heeft dat ook een effect. Als je eerst van God vervreemd bent door de verkeerde voorstelling van een ongeduldige God wordt nu je aandacht weer vrij gericht op een goedertieren God, een God die kenmerkend genadig, barmhartig en lankmoedig is. Een God bij wie zijn geduld nooit opraakt.

Gods geduld raakt op? Dat is een leugen die in je gevoelens een scheiding met God aanbrengt, waardoor je vervreemd raakt van je hemelse Vader. Jouw hemelse Vader is zeer geduldig. In feite zal Hij altijd geduld met jou hebben omdat Zijn liefde onvoorwaardelijk is.

Als we dit eenmaal begrijpen, dan verbergen we ons gezicht niet meer voor Hem maar dan rennen we naar Hem toe en springen bij Hem op schoot om Hem, Zijn liefde en Zijn genade te omarmen.

Dat is een waarheid die je echt bevrijdt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *