is dat je de nieuwe natuur moet voeden en de oude natuur moet uithongeren.

De reden waarom dit een leugen is ligt in het feit dat we hierbij ervan uit zouden gaan dat we als gelovigen nog altijd twee naturen bezitten. Het feit is dat zodra je tot geloof in de Heer Jezus komt, Hij die oude natuur waar je in Adam mee geboren bent neemt en het doodt door het te kruisigen.

Ik heb zelf heel wat jaren deze leugen geloofd dat we die nieuwe natuur te eten moesten geven en die oude natuur moesten uithongeren. Ik zag me destijds namelijk als een geestelijke schizofreen. Ik dacht dat ik in mezelf twee naturen bezat die elk met elkaar in strijd waren om de troon van mijn leven. Zo onderwees ik het zelfs vaak.

De werkelijkheid is dat de persoon die jij was voordat je tot geloof kwam nu dood is. De Bijbel zegt het volgende:
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn;

Dit vers zegt dat onze oude mens met Christus mee gekruisigd is. Die uitdrukking ‘de oude mens’ gebruikt Paulus om die natuur te beschrijven waarmee we in Adam geboren waren. Telkens opnieuw zegt de Bijbel dat die oude ‘jij’ gestorven is.
Kolossenzen 3:3 Jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.
Romeinen 6:3 Weten jullie niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

Het concrete feit is dus overduidelijk dat er iets gestorven is. Ik bouwde hier soms een hele discussie omheen. Maar als het niet de oude mens is die hier gestorven is, wat is er dan wel gestorven? Het was wel degelijk die oude natuur in Adam, waarmee we geboren zijn, dat samen met Jezus Christus gestorven is.

Jij bent met Christus gekruisigd en dus leef jij niet meer. De leugen is dat die oude mens er toch nog altijd zou zijn en zelfs om de belangrijkste plek in jouw leven strijdt. De waarheid is dat die oude mens ter dood gebracht is met Jezus Christus op het kruis.

De strijd die jij en ik nu nog ervaren is niet met je oude mens, het is de strijd met de inwonende zondemacht. Zo beschrijft Paulus het in Romeinen 7. Vergis je niet. Inwonende zondemacht en de oude mens of de oude natuur zijn twee totaal verschillende zaken. De oude mens, die je was in Adam, is met Jezus Christus gestorven.

Het is een leugen dat je de nieuwe mens te eten moet geven en die oude mens zou moeten uithongeren. Die oude mens is namelijk al lang en breed gestorven. Die oude mens eet dus ook niets.

De Bijbelse waarheid is dat jij nu de natuur van Jezus Christus bezit en dat is de enige natuur die je nu bezit. Als je die waarheid gelooft zal je ontdekken dat dit een waarheid is die je werkelijk in de vrijheid stelt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *