is dat je de zonden die je begaat moet overdenken

Dit wordt zo algemeen onderwezen in de hedendaagse kerk. Als gevolg daarvan kunnen de meesten van ons de ogen niet van zichzelf afhouden.

Ik kan me de jaren nog goed herinneren dat ik voortdurend mezelf bekeek en al mijn zonden overdacht en al mijn tekortkomingen. Wanneer je de aandacht op je zonden richt zal dat je als vanzelf brengen op de plek van zelfveroordeling. Het zal je altijd het gevoel geven dat je tekort schiet.

Waarom zouden wij ons op onze zonden moeten richten terwijl de Bijbel duidelijk aangeeft dat God niet op onze zonden kijkt. Natuurlijk dreigt het gevaar als ik deze boodschap breng dat mensen de conclusie trekken dat zonde er eigenlijk helemaal niet toe doet. Dat zeg ik helemaal niet.

Misschien mag ik er hier nog eens gebruikt van maken om duidelijk te stellen dat ik tegen de zonde ben.
Romeinen 6:23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood,

Zonde zal ons nog altijd pijn doen. Maar we zijn niet bevrijd om ons te richten op de zonde. We mogen onze aandacht richten op de persoon van Jezus Christus. Hij is tenslotte gekomen om onze zonden weg te nemen.

Hebreeën 9:26 Thans is Hij [Christus] eenmaal, bij de voleinding van de aionen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.
Hier zegt de Bijbel dus uitdrukkelijk dat Christus door Zijn eigen offer de zonde weggedaan heeft. Als Jezus dus niet jouw zonden weggedaan zou hebben, dan kan je botweg stellen dat Zijn offer niet echt succesvol was. De Bijbel stelt namelijk dat Hij zich nou juist daarvoor als een offer gegeven heeft.

Jezus heeft dus absoluut zeker onze zonden weggedaan. Daar kan je 100 % zeker van zijn. Waarom zouden we dan nog in vredesnaam blijven staren op de zonden die we begaan? Waarom zouden we het omarmen, het eren en ons eraan vasthechten?

Wat is de juiste reactie als we zondigen? Ik zal je zeggen wat dat is: De zonde de rug toekeren en onze aandacht opnieuw op Jezus richten. Als we dit doen zullen we ondervinden dat we boven al die verleidingen die de wereld te bieden heeft uitgetild worden. We wandelen dan in de kracht van het leven van Jezus Christus, die in ons woont.

Het hele idee dat we onze zonden zouden moeten overdenken is puur een leugen. De waarheid van de Bijbel is dat Jezus je zonden heeft weggedaan. Kijk dus op Hem en ervaar de overwinning over de zonde, wat jouw geboorterecht is.

Dat is een waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *