is dat je een afvallige van God kan zijn

Ik heb zelf ook in de kerk gepredikt tegen dergelijk afvallige gelovigen. Ik riep ze op om het met God weer in orde te maken. Weet je wel dat een dergelijk onderwijs in het hele Nieuwe Testament niet voorkomt?

Het woord ‘afvallig zijn’ of ‘afvalligen’ kom je in het hele Nieuwe Testament niet tegen. Het is een idee uit het Oude Testament. Je kan deze woorden dus inderdaad wel in de Bijbel terugvinden. Sinds dat Jezus Zijn werk op het kruis volbracht heeft, is het zo dat een gelovige die in Christus geplaatst is echt niet meer kan afvallen.

Je kan niet bij God wegkomen.
1 Corinthe 6: 17 Die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.
Je kent vast de gelijkenis van de verloren zoon wel. Die zoon was in de varkensstal terechtgekomen. Als jij of ik nu ooit nog eens in zo’n varkensstal terechtkomen, dan is Jezus daar absoluut zeker met ons bij. Je kan echt niet bij Vader wegkomen. Hij gaat met je mee!

Het idee dat je afvallig kan raken is gewoon niet waar! Binnen het Nieuwe Verbond is het simpelweg niet Bijbels. Nooit en te nimmer kan ooit nog iets jou scheiden van de liefde van Vader!
Romeinen 8: 38-39 Ik ben er zeker van, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Here.

Het idee dat je op de één of andere manier toch nog afvallig kan raken van God suggereert dat je toch ergens weer van God vervreemd kan raken. Dat idee wil ons doen geloven dat we weer een vreemde voor God kunnen worden. Het ziet ons al in dat ver afgelegen land, waar God niet kan komen. Helemaal afgesneden van God. Dit is een absolute leugen! Jij bent één met Christus! Hij houdt zoveel van jou dat Hij jou echt nooit meer zal opgeven!

Nu moet je wel even goed luisteren. Jouw waarneming, oftewel jouw ervaring, van God kan natuurlijk behoorlijk omslaan vanwege een bepaald gedrag van jou. Dat is echter zoals jijzelf het waarneemt! De werkelijkheid is dat Christus altijd in jou leeft! Je Vader heeft jou ook altijd lief! Niets zal daar ooit verandering in kunnen aanbrengen!

Als jij dus denkt dat je afvallig aan het worden bent en dat je daardoor nu van God afdrijft, dan hoop ik dat je deze waarheid blijft geloven:
Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Niets kan jou scheiden van de liefde van God!!!
Johannes 10:28-29 Niemand zal ze uit Mijn hand roven. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vaders.
Colosse 3:3 Je leven is met Christus verborgen in God.

Als we eenmaal begrijpen dat Vader van ons houdt, ongeacht wat we ook doen, dan wordt dat de motor van waaruit ons gedrag verandert zodat we onze aandacht en onze liefde weer op Hem richten.

Afvallig worden van God? Dat is een leugen dat zelfveroordeling tot gevolg heeft. Je kan niet afvallig worden. Christus is in jou en Hij heeft gezegd dat Hij je nooit zal verlaten of begeven.

Als je dat gelooft dan is dat een waarheid dat jou in de vrijheid plaatst in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *