is dat je een verantwoordingspartner nodig zou hebben

Met deze leugen duik ik nu toch wel echt in het diepe. Vind je ook niet? Het is namelijk zo intens populair en zo in de mode binnen de hedendaagse gemeenten om mensen te onderwijzen dat ze een partner moeten hebben aan wie ze zich kunnen verantwoorden.

Zo’n partner is iemand die je elke week ergens ontmoet om voor hem of haar je meest duistere geheimen bloot te leggen. Je vertelt die persoon van je grootste moeiten en strijd. Zij zorgen er daarmee voor dat je op de juiste manier leeft en dat je het juiste gedrag vertoont.

Dit is wellicht niet de manier waarop jij tegen deze uitdrukking ‘Verantwoordingspartner’ aankijkt, maar waar in nogal veel rondreis en daardoor een inkijkje heb in verschillende gemeenten merk ik dat dit meestal op deze manier gepresenteerd wordt.

De waarheid is dat je dit helemaal niet nodig hebt. Je hebt beslist niemand nodig om rekenschap aan af te leggen van die zaken die jij vindt dat je die doen moet. Hoor je de wettische ondertoon in dit hele gebeuren?

Het hele idee dat ik dit zou horen te doen of juist dat behoor te doen, waar ik dit moet voorkomen en me daar niet mee inlaten. Dan zou ik jou ook nog elke week nodig hebben om plaatsvervangend rechtertje te spelen door samen met mij ergens te gaan zitten en me te ondervragen of ik bepaalde dingen wel of niet gedaan heb.

Verantwoording afleggen. Dat wringt aan alle kanten met een wandel in genade. Begrijp me nu wel goed. We hebben allemaal goede christenvrienden nodig. Misschien heb je zelfs iemand in je leven die jij een verantwoordingspartner noemt, maar wat dan niet overeenkomt met zo’n soort relatie waar ik het over heb. Nee, je heb een relatie waarbij je elkaar ontmoet en bemoedigt. Je vangt elkaar op en je elkaar.

Dat is allemaal prima. We mogen de ander bemoedigen en we hebben ook de ander weer nodig om zelf bemoedigd te worden. Maar de leugen dat je een verantwoordingspartner nodig zou hebben, is de leer dat je iemand nodig hebt bij wie je heel erg eerlijk moet zijn en bij wie je open en eerlijk moet zijn over je diepste, meest duistere zonden, de vraag of je deze weer wel voldoende in je Bijbel hebt gelezen. Je weet wel waar ik het over heb.

Nee! We hebben zoiets niet nodig. We hebben de Heilige Geest in ons. De waarheid is dat een verantwoordelijkheidspartner niet beter is dan jouw bereidheid om eerlijk te zijn tegen de persoon met wie je spreekt.

We bezitten de Heilige Geest die ons leidt. Hij zal ons wel wegwijs maken als wij het er niet goed van afbrengen. Jezus zei zelf:
Johannes 16:13 Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij jullie de weg wijzen tot de volle waarheid;

Kijk, daar heb je jouw verantwoordingspartner. Eén van de woorden voor de Heilige Geest is ‘parakletos’. Dat houdt in dat Hij iemand is die samen naast je de weg mee komt lopen. Dat is dus de rol van de Heilige Geest.

Denk nou niet dat ik wil suggereren dat het niet goed zou zijn om een vriend te hebben met wie je volledig open en eerlijk bent. Dat heb ik niet gezegd. Maar de leugen dat je een verantwoordingspartner nodig zou hebben in de zin dat je altijd maar ter verantwoording geroepen kan worden, waarbij je je zonden belijdt en spreekt over je zwakheden en of je wel of niet de juiste dingen gedaan hebt, dat is een leugen die je gevangen houdt. Het maakt trouwens ook nog eens een leugenaar van je, want je zult echt niet altijd eerlijk zijn.

De Heilige Geest is jouw verantwoordingspartner en Hij zal je verzorgen en leiden en je bemoedigen om voort te gaan en het hemelse leven te leiden.

Dat is een waarheid die je echt in de vrijheid plaatst in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *