is dat je Gods volmaakte wil voor je leven moet ontdekken. Dat is niet waar

We zijn trouwens al bij nummer 25 aangekomen. Dat betekent dat we inmiddels al een kwart op weg zijn door de hele lijst van 101 leugens. Is het je opgevallen hoeveel van die leugens beginnen met ‘Je moet dit’, ‘Je moet dat, Je behoort, Je zou’? Daar heb je de kern van wetticisme.

Jij moet Gods volmaakte wil voor je leven ontdekken. Kijk, daarmee is de hele last weer op jouw schouders terecht gekomen om iets te ontdekken. Dat is geen genade. Dat is wetticisme van het zuiverste water.

De waarheid is dat jij Gods wil voor je leven helemaal niet op hoeft te zoeken. Gods wil voor jouw leven is namelijk Jezus Christus.
Kolossenzen 3:4 Christus … , Die ons leven is,
Handelingen 17:28 In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,

Gods wil zal je duidelijk worden dwars door jouw wandel met Jezus Christus. Paulus sprak over het kennen van Gods wil.
Romeinen 12:1-2 Ik vermaan jullie dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat jullie je lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is jullie logische eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Paulus zegt hier dat het eigenlijk heel eenvoudig is om Gods wil voor je leven te ontdekken. Dat gebeurt namelijk als vanzelfsprekend als we ons aan Hem overgeven. Daarmee zijn we gelijk niet meer afgestemd op de manier waarop de wereld zaken aanpakt.

De manier van de wereld is dat je erop uit moet gaan om zaken te ontdekken. Je moet stevig onderzoek doen en het je dan zelf aanleren. Nee! Nee! Nee! De Bijbel laat zien dat de wil van God zonneklaar voor ons wordt als we onze aandacht alleen op Christus gericht houden.

Het is Gods verantwoordelijkheid om Zijn wil aan jou en door jou openbaar te maken. Je hoeft er niet naar op zoek te gaan. Het is allang geopenbaard. Je aandacht hoeft dus helemaal niet gericht te zijn op het ontdekken van de wil van God. Je aandacht mag altijd gericht blijven op Jezus Christus.

Als jij je op de Heer Jezus richt dan wordt de wil van God voor jouw leven vanzelf wel duidelijk in en door je leven. Maak je dus niet druk over de mogelijkheid dat je Gods wil zou mislopen. Het is helemaal jouw verantwoordelijkheid niet om in het middelpunt van Gods wil te blijven. Dat is Gods verantwoordelijkheid.

Het heet juist genade omdat de hele verantwoordelijkheid bij God ligt. Je kan er dus zeker van zijn dat Hij jou ook op die plek zal houden. Het hele idee dat jij Gods volmaakte wil voor je leven moet ontdekken is puur een leugen. De waarheid is dat Jezus de wil van God is voor jouw leven.

Waar Christus Zichzelf dag in dag uit in en door jou zal openbaren hoef jij je niet druk te maken dat je wellicht uit Gods wil zou kunnen raken. Daar ziet Hijzelf wel op toe.

Dat is een waarheid die jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *