is dat je groeit in heiligheid

Dit is een vrij algemeen aanvaarde opvatting. Het idee dat we steeds heiliger worden naarmate we meer met Jezus Christus wandelen. De leer dat je groeit in heiligheid is echter een leugen omdat dit het volbrachte werk van Christus op het kruis helemaal niet erkent.

De Bijbel leert ons dat ons in Jezus Christus allang heiligheid geschonken is.
1 Korinthe 3: 16-17 Weten jullie niet, dat jullie Gods tempel zijn en dat de Geest van God in jullie woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel van God, en dat zijn jullie, is heilig!

Paulus geeft hier aan dat jullie lichaam de tempel is van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont dus in jullie. Hier staat heel nadrukkelijk dat die tempel van God heilig is en dan staat er nadrukkelijk bij dat jullie dat zijn! Je groeit niet in heiligheid. Je wordt niet langzamerhand heilig. Heiligheid komt tot je in de Persoon van Jezus Christus.

Ik kom in zoveel kerken waar ze dan dit lied zingen: ‘Heiligheid is waar ik naar verlang. Rechtvaardigheid is wat ik nodig heb.’ Als ik eerlijk de waarheid mag zeggen, dan zou ik soms wel willen opstaan om te roepen: ‘JULLIE BEZITTEN HET AL!’

Je hoeft er niet naar uit te zien. Je hoeft je niet af te vragen of je het misschien nog nodig mocht hebben. De waarheid is dat jij allang de heiligheid van Jezus Christus bezit!

De reden waarom zoveel christenen worstelen om dit te geloven is omdat ze zich niet heilig voelen en ook omdat ze niet heilig handelen. Soms handelen we behoorlijk onvolmaakt. Ja toch? We handelen vaak niet heilig en voelen het dan ook niet zo. Maar verandert dat de werkelijkheid van wie je bent?

Jouw identiteit is bepaald bij geboorte, niet door gedrag. Of je nu wel of niet heilig handelt en voelt heeft dus helemaal niets te maken met de objectieve werkelijkheid dat jij in Jezus Christus heilig gemaakt bent.

Wil jij graag dat je gedrag verandert? Pas dan de waarheid van de heiligheid die je bezit in Christus ook toe op je praktisch leven. Je zult dan merken dat dit een complete verandering uitwerkt in je dagelijkse wandel en in je hele houding.

De leer dat we groeien in heiligheid is dus een leugen dat jouw aandacht ten onrechte richt op de vraag wat jezelf moet doen om heilig te worden. Dat is een doodlopende weg. De waarheid is dat je heilig gemaakt bent in Jezus Christus.

Dat is een volbracht werk omdat Jezus dat zelf zo verklaarde! Dat is een waarheid die jou in de vrijheid plaatst in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *