is dat je hoort te leven volgens de leringen van de Bijbel

Hier begeef ik me echt op dun ijs bij sommige mensen. Dit is namelijk een zeer algemene opvatting in de hedendaagse gemeente. Het idee dat je hoort te leven volgens de leringen van de Bijbel is een leugen.

In deze opvatting zit een scherpte die gevaarlijk is. Luister goed! Ik geloof dat de Bijbel het Woord van God is. Ik kan je verzekeren dat als Christus in ons leeft we nooit op een manier zullen leven die in tegenspraak is met de Bijbel.
2 Timotheüs 3:16 Elk Schriftwoord is van God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
De Bijbel onderwijst ons, maar dat wil nog niet zeggen dat wij leven volgens de leringen van de Bijbel. Wij leven vanuit het leven van Christus in ons.

Let hier nu heel goed op het verschil. De bron van ons leven is niet de Bijbel. De bron van ons leven is Jezus Christus.
1 Korinthe 1:5 In elk opzicht zijn jullie rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,
2 Korinthe 5:21 wij zouden gerechtigheid van God worden in Hem.
Efeze 1:7 In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Efeze 1:11 in Hem hebben wij het erfdeel ontvangen,
Efeze 1:13 In Hem zijn jullie verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Efeze 4:21 Jullie zijn in Hem onderwezen,
Filippenzen 3:9 In Hem bezitten we de gerechtigheid door het geloof van Christus,
Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem,
Kolossenzen 2:6-7 Nu jullie Christus Jezus, de Here, aanvaard hebben, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem,
Kolossenzen 2:10 jullie hebben de volheid verkregen in Hem,
Kolossenzen 2:12 In Hem zijn jullie mee opgewekt.

De tekst waar Steve weer naar verwijst:
Handelingen 17:28 In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,

Christus is onze levensbron. Wij leven niet volgens de leringen van de Bijbel. Wij leven vanuit het leven van Christus. De opgestane Christus geeft het leven aan ons bestaan. Nu is het onderwijs van de Bijbel hoe Christus dat leven door ons heen wil uitwerken. De bron van ons leven is en blijft echter altijd het levende Woord van God, Christus Jezus zelf.

Er is een heel belangrijke reden waarom we dit moeten weten. Als we namelijk geloven dat we leven volgens de leringen van de Bijbel dan wordt de Bijbel een soort gids of een gebruiksaanwijzing. Dan zit het er dik in dat wijzelf een soort van Farizeeërs worden die alleen nog maar de Bijbel onderzoeken om te weten wat je wel of niet doen moet.

De waarheid is echter dat de Bijbel geen gids is. Het is een genadeboek dat ons op Christus wijst. Waar wij in Hem mogen leven en Hij in ons, daar wordt de Bijbel op de juiste wijze gehanteerd.

Christus is onze levensbron en de Bijbel is Zijn brief aan ons, waarin Hij Zichzelf aan ons helemaal bloot geeft. Het onderwijs van de Bijbel is dan erop gericht dat we kennis krijgen aan Zijn leven door ons heen.

Moeten we leven volgens de leringen van de Bijbel? Dat is een leugen. We houden van onze Bijbels, maar we leven vanuit het leven van Christus Jezus.

Dat is een waarheid die jou werkelijk bevrijdt in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *