is dat je naar de kerk hoort te gaan. (Grapje over het ergens naar grijpen, wat ik niet kan vertalen)

Begrijp me goed, ik beweer niet dat het verkeerd is om naar de kerk te gaan of om andere christenen te ontmoeten. Dat wil ik helemaal niet beweren. Ik heb het dan ook niet over gewoon kerkbezoek zoals wij dat kennen.

Het hele idee dat je de kerk moet bezoeken, oftewel naar de kerk moet gaan, negeert in zichzelf het hele punt wat de gemeente feitelijk is. De waarheid is dat jij de Gemeente bent. Dat is nou precies het punt dat ik in deze studie wil maken. Jij en ik zijn de Gemeente van Jezus Christus.

De gemeente is niet een gebouw met glas in lood ramen en een kerktoren. De gemeente is de groep gelovigen als gelovigen op zichzelf. Petrus brengt dat op de volgende manier naar voren.
1 Petrus 2:4-5 Komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar,en laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

Petrus stelt hier dat we met zijn allen zijn opgebouwd tot een geestelijk huis. Het idee op zich dat we de gemeente gaan bezoeken of naar de kerk gaan is dus een leugen. Daarmee brengen we de boodschap over dat de gemeente zich alleen maar op een bepaalde aardse locatie bevindt, naar dat gebouw met een kerkklok in de toren.

De waarheid is dat jij de gemeente bent. Nog eens opnieuw wil ik stellen dat ik er niet op uit ben om het samenkomen als gemeente en het aanbidden als het Lichaam van Christus als minderwaardig voor te stellen. Dat is absoluut niet het doel van dit onderwijs. Het doel is dat je zult ontdekken dat jij en ik samen de gemeente van Jezus Christus vormen.

Het belang van dit onderwijs is dat we niet langer de gemeente zien als iets dat binnen vier muren en een dak is samengepakt, maar dat wijzelf de gemeente zijn die hier op aarde is losgelaten om het Koninkrijk van God te verspreiden.

Het idee dat je dus de kerk kan gaan bezoeken is op zich een leugen. De waarheid is dat jij de gemeente bent. Die waarheid bevrijd je in jouw eigen wandel in genade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *